Nasilje u regionu

Nasilje u regionu

Autor ovog teksta će pokušati stručno i sažeto objasniti institut Nasilje u porodici i primarno će se osvrnuti na nasilje u porodici i u društvu, u regionu. Nažalost, svedoci smo sve većeg broja nasilja u društvu, a potom i nasilja u porodici, naročito muškaraca nad ženama, nad decom, nad slabijim od sebe. NASILJE – U […]

Porez na nasledje i poklon

Porez na nasledje i poklon

U ovom tekstu autor će se prvenstveno baviti temom koja se odnosi na porez na nasledje i poklon , kada ste u obavezi da platite, kada ne, koja je osnovica itd. Porez na nasledje i poklon – Zakonska regulativa Porez na nasledje i poklon regulisani su i propisani su članom 14-22.  Zakona o porezima na […]

Alimentacija

Alimentacija

Alimentacija kao institut porodičnog prava će primarno biti obradjena u ovom tekstu i autor će odgovoriti na par ključnih pitanja koji bi mogli da Vam razreše eventualne pravne nedoumice u vezi sa ovim pravnim institutom.   ALIMENTACIJA – ZAKONSKA REGULATIVA Zakonsko izdražavanje deteta od strane roditelja ili alimentacija kao institut prava uredjena je Porodičnim zakonom […]

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste će biti tema kojom će se baviti autor ovog teksta i u tu svrhu će pokušati prezentovati i objasniti sve eventualne nedoumice koje se tiču navedenog instituta. ZAKONSKA REGULATIVA – (PROMENA NAMENE POLJOPRIVREDNOG U GRADJEVINSKO ZEMLJISTE) Pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu instituta koji […]

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece – Zakonska regulativa Medjunarodna otimica dece će biti u fokusu autora ovog teksta i isti će obraditi domaće i međunarodne propise koji se tiču navedene teme. U mnogim slučajevima u praksi RAZVOD BRAKA utiče negativno na zajedničku decu bivših supružnika ili bivši supružnici u stanju emotivne razdraženosti, učine potencijalno nepromišljene poteze zbog […]

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

ZAKONSKA REGULATIVA – Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji Autor ovog teksta će se bazirati na pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa RS i to u glavi VI, članovima 82a-85b, propisano je pod kojim uslovima postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Strana fizička i pravna […]

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

U fokusu autora teksta će biti porez na kapitalnu dobit preduzetnika i fizičkih lica. Kada trebate platiti porez, kada ste oslobođeni i pod kojim uslovima i ostala bitna pitanja u vezi sa ovim. POREZ NA KAPITALNU DOBIT – ZAKONSKA REGULATIVA Porez na kapitalnu dobit regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to […]

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo svakog od zakonskih naslednika regulisano je Zakonom o nasledjivanju RS. Uračunavanje poklona u nasledni deo Svakom zakonskom nasledniku vrši se uračunavanje poklonja u nasledni deo, bez obzira na koji način je određen poklon dobio u skladu sa članom 66 Zakona o nasledjivanju RS. Svi plodovi ili druge koristi koje je […]

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti i vrste deobe nepokretnosti će biti u fokusu autora u ovom tekstu. Svedoci smo da u velikom broju slučajeva u Republici Srbiji na nepokretnostima (stanu, kući, poslovnom prostoru, parceli, garaži…) postoji pravo susvojine u određenom idealnom obimu udela (procenti, razlomci, decimale..) IDEALNI DEO VS REALNI DEO NEPOKRETNOSTI Idealni deo susvojine na određenoj nepokretnosti […]

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije će biti u fokusu i centru pažnje autoru ovog teksta i dotaćićemo se svim važnih segmenata koji se tiču povećanja ili smanjenja visine izdražavanja deteta. POVEĆANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE (UVODNE NAPOMENE) Alimentacija odnosno izdražavanje maloletnog deteta predstavlja zakonsku obavezu utvrđenu Porodičnim zakonom RS koje se roditelji kao dužnici izdržavanja ne mogu […]