Sudjenje u razumnom roku

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Sudjenje u razumnom roku

Sudjenje u razumnom roku

Zaštita prava na sudjenje u razumnom roku će biti glavni fokus autora ovog teksta i predočićemo vam sve pravne mogućnosti zaštite vaših prava i interesa po ovom osnovu.

ZAKONSKA REGULATIVA I PRAVNA SREDSTA ZA ZAŠTITU PRAVA - SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU

Sudjenje u razumnom roku definisano je i propisano je Zakonom o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku RS.

Pravo na zaštitu prava na sudjenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku (uključujući i izvršni postupak i vanparnični postupka).

U krivičnom postupku pravo na sudjenje u razumnom roku imaju i oštećeni, oštećeni kao tužilac i privatni tužilac ako su u istakli imovinsko-pravni zahtev.

Pravna sredstva kojima se štiti sudjenje u razumnom roku su:

  • Prigovor radi ubrzavanja postupka;
  • Žalba;
  • Zahtev za pravično zadovoljenje.

Ukoliko nemate osnovna znanja i informacije koje se odnose na institut obradjen u ovom tekstu, Advokatska kancelarija Beograd savetuje da pročitate ovaj stručni tekst u vezi sa tim.

***Napomena: Stranka ne plaća sudsku taksu u postupcima u kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Oni su hitni i imaju prvenstvo u odlučivanju.

PRIGOVOR I ŽALBA - SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU

Prigovor i žalba kao pravni lekovi za zaštitu prava na sudjenje u razumnom roku se mogu podneti dok se ne okonča postupak koji se vodi pred nadležnim sudom (parnični, vanparnični, upravni, izvršni, prekršajni, krivični…)

Ukoliko dodje do ulaganja prigovor ili žalbe na sudjenje u razumnom roku u sudskom postupku, rešenje o navedenim pravnim lekovima ne smeju da utiču na činjenična i pravna pitanja koja su predmet suđenja ili istrage.

Žalba ili prigovor mogu biti odbijeni ili usvojeni i bilo koja od navedenih odluka zahteva da se takvo rešenje podrobno obrazloži od strane donosioca.

-PRIGOVOR sadrži sledeće obavezne elemente:

1)Lično ili poslovno ime stranke i njeno prebivalište, boravište ili sedište;

2) Lično ili poslovno ime zastupnika ili punomoćnika stranke i njegovo prebivalište, boravište ili sedište;

3) Naziv suda koji vodi postupak ili pred kojim se vodi postupak, kao i naziv javnog tužilaštva koje sprovodi istragu;

4) Poslovni broj sudskog predmeta ili predmeta javnog tužilaštva;

5) Vreme trajanja postupka, uključujući i vreme trajanja istrage koju sprovodi javni tužilac;

6) Podatke o predmetu suđenja koji ukazuju na to da sud nepotrebno kasni s odlučivanjem;

7) Podatke o predmetu istrage koji ukazuju na to da javni tužilac odugovlači sprovođenje istrage;

8) Svojeručni potpis stranke ili zastupnika ili punomoćnika stranke.

Stranka podnosi prigovor sudu koji vodi postupak ili sudu pred kojim se vodi postupak ako smatra da je javni tužilac povredio njeno pravo.

Postupak po prigovoru vodi predsednik suda ili jedan ili više sudija koje on odredi.

Usmena rasprava se ne održava, a na ostala pitanja se primenju Zakon o vanparničnom postupku.

***Napomena: Predsednik suda dužan je da odluči o prigovoru u roku od dva meseca od dana prijema prigovora.

O prigovoru kao jednom od pravnih lekova na sudjenje u razumnom roku se odlučuje u ispitnom postupku ili van ispitnog postupka.

Pravo na novi prigovor ima stranka čiji je prigovor odbijen, a koja nije podnela žalbu, može da podnese novi prigovor kada isteknu četiri meseca od dana prijema rešenja o odbijanju prigovora, stranka čiji je prigovor odbijen, a koja je podnela žalbu koja je odbijena kada isteknu četiri meseca od dana prijema rešenja o odbijanju žalbe, a stranka čiji je prigovor usvojen, a koja nije podnela žalbu – kada istekne pet meseci od dana prijema rešenja o usvajanju prigovora.

Advokatska kancelarija smatra da institut zaštite prava na sudjenje u razumnom roku može da bude, treba i jeste jedan od zakonskih načina da ubrzate zaštitu vaših prava pred nadležnim organom pred kojim se vodi vaš predmet.

-ŽALBA-

Stranka ima pravo na žalbu ako je njen prigovor odbijen ili ako predsednik suda o njemu ne odluči u roku od dva meseca od dana prijema prigovora.

Žalba može da se podnese i ako je prigovor usvojen, ali neposredno viši javni tužilac nije doneo obavezno uputstvo u roku od osam dana od dana prijema rešenja predsednika suda, zatim ako predsednik suda ili neposredno viši javni tužilac nije naložio sudiji ili javnom tužiocu procesne radnje koje delotvorno ubrzavaju postupak, ili ako sudija ili javni tužilac nije preduzeo naložene procesne radnje u roku koji mu je određen.

***Napomena: Pored ostalog, žalba sadrži iste obavezne elemente kao prigovor.

-ROK ZA ŽALBU-

Ako predsednik suda nije odlučio o prigovoru, žalba se podnosi u roku od osam dana od dana kada je istekao rok od dva meseca od dana prijema prigovora.

Ako je prigovor odbijen, žalba se podnosi u roku od osam dana od dana kada je stranka primila rešenje o odbijanju prigovora.

Ako je prigovor usvojen, a stranka ima pravo na žalbu, žalba se podnosi u roku od osam dana:

1) od dana isteka roka u kome je neposredno viši javni tužilac bio dužan da donese obavezno uputstvo – ako se žalba podnosi zato što neposredno viši javni tužilac nije doneo obavezno uputstvo;

2) od dana kada je stranka primila rešenje – ako se žalba podnosi zato što predsednik suda nije sudiji naložio procesne radnje koje delotvorno ubrzavaju postupak;

3) od dana kada je stranka primila obavezno uputstvo – ako se žalba podnosi zato što neposredno viši javni tužilac nije naložio javnom tužiocu procesne radnje koje delotvorno ubrzavaju postupak;

4) od dana isteka roka u kome je sudija ili javni tužilac bio dužan da preduzme naložene procesne radnje – ako se žalba podnosi zato što sudija ili javni tužilac nije preduzeo naložene procesne radnje u roku koji mu je određen.

Žalba se podnosi predsedniku suda koji je odlučivao o prigovoru i potom se ista prosledjuje predsedniku neposredno višeg suda sa svim spisima predmeta koji  vodi postupak i odlučuje po žalbi.

Odlučivanje o žalbi može biti bez ispitnog postupka ili nakon ispitivanja posle sprovođenja ispitnog postupka.

***Napomena: Predsednik neposredno višeg suda dužan je da odluči o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Advokat Beograd predlaže da se uvek obratite stručnjacima ukoliko niste sigurni koji je najbolji pravno-dozvoljen način za zaštitu Vaših prava i interesa.

ZAHTEV ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE - SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU

  1. Ko ima pravo na pravično zadovoljenje?

– Pravo na pravično zadovoljenje ima stranka čiji je prigovor usvojen, a koja nije podnela žalbu, zatim stranka čija je žalba odbijena uz potvrđivanje prvostepenog rešenja o usvajanju prigovora i stranka čija je žalba usvojena.

  1. Koje su vrste pravičnog zadovoljenja?

1) Pravo na isplatu novčanog obeštećenja za neimovinsku štetu koja je stranci izazvana povredom prava na suđenje u razumnom roku;

2) Pravo na objavljivanje pismene izjave Državnog pravobranilaštvakojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku;

3) Pravo na objavljivanje presude kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Odgovornost Republike Srbije za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku je objektivna.

***Napomena: Pri odlučivanju o pravičnom zadovoljenju, Pravobranilaštvo i sudovi vezani su rešenjima predsednika sudova kojima je utvrđena povreda prava stranke na suđenje u razumnom roku.

Stranka može da podnese Pravobranilaštvu predlog za poravnanje u roku od šest meseci od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.

Stranka može da podnese tužbu protiv Republike Srbije za novčano obeštećenje u roku od jedne godine od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.

Tužba nije dozvoljena dok traje pokušaj poravnanja s Pravobranilaštvom, niti ako su stranka i Pravobranilaštvo zaključili poravnanje.

Advokati Beograd vas pozivaju da pročitate sve što je vezano za institut MEDJUNARODNA OTMICA DECE i za institut PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a