Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Nasilje u regionu

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Nasilje u regionu

Nasilje u regionu

Autor ovog teksta će pokušati stručno i sažeto objasniti institut Nasilje u porodici i primarno će se osvrnuti na nasilje u porodici i u društvu, u regionu.

Nažalost, svedoci smo sve većeg broja nasilja u društvu, a potom i nasilja u porodici, naročito muškaraca nad ženama, nad decom, nad slabijim od sebe.

NASILJE - U REGIONU

Pre nepunih mesec dana, celi region je bio potresen užasnim i tragičnim vestima iz malog grada u Bosni i Hercegovini, u Gradačcu, gde je lice N.S. izvršio stravično nasilje i ubistvo nad svojom vanbračnom suprugom N.H. prenoseći uživo na društvenoj platformi – Instagram, a sve pred njihovim zajedničkim detetom.

Tragedija društva je i ta što je veliki broj ljudi gledao takav prenos uživo i likovao nad žrtvom i postavlja se pitanje, gde smo zakazali kao društvo?

Takodjer, u Republici Srbiji smo svakodnevno svedoci užasnog nasilja u porodici. Pre samo dva dana je izašao snimak gde suprug na terasi njihovog stana maltretira i tuče svoju bespomoćnu suprugu naočigled drugih komšija iz zajedničke stambene zgrade.

Jedna od najtežih i najtragičnih tragedija u R.S. u poslednjih pedeset godina je sigurno ubistvo dece u OŠ Ribnikar u centru Beograda, što je sigurno  kulminacija  svega lošeg, onog najgoreg u našem društvu.

Ako smo došli u situaciju da policija čuva decu od dece, postavlja se pitanje,  šta se dešava sa našim društvom??

Mnogi funkcioneri su uzurpirali institucije, pravna država je na marginama, pravosudje je razoreno, zdravstvo i prosveta su urušeni  i samim tim poverenje društva u najvažnije grane sistema je ravno nuli i u takvom okruženju više je nego očigledno da sve više i više dolazi do raznih anomalija i nažost tragedija kakve su navedene.

Nasilje u porodici i u društvu ne sme da bude lična, nego isključivo treba da bude državno i društveno pitanje, odnosno da učinioci ovakvih dela budu efikasno i najstrože kažnjavani, kao primer svim drugim potencijalnim učiniocima, a ne da žrtve budu ismevane, ponižavane i ostavljane na cedilu, kao u mnogim primerima, nažalost!

Advokatska kancelarija Beograd će se osvrnuti na zakonske norme koje regulišu institut Nasilje u porodici u regionu i osnovna ljudska prava zagrantovana Ustavom kao najvišim pravnim aktom jedne države.

NASILJE - U PORODICI

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici je lex specialis u Bosni i Hercegovini koji reguliše institut Nasilje u porodici , dok je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici lex specialis u Republici Srbiji koji reguliše institut Nasilje u porodici.

I jednim i drugim zakonom, jasno je definisana HITNOST postupanja i reagovanja na slučajeve koji se odnose na Nasilje u porodici i generalno porodične odnose.

Autor ovog teksta smatra da pozitivno pravni propisi u regionu nemaju mnogo manjkavosti, pravne praznine su na minimumu, ali kada se pravo selektivno primenjuje, to dovodi do narušavanja pravosudnog sistema i poverenja u isto..

Jasno je da su osnovni državni organi u ovom postupanju policija, nadležno tužilaštvo, sud i centar za socijalni rad, ali u većem broju slučajeva u praksi, iz razloga nestručnosti, sujete, neodgovornosti, neblagovremenosti, sistem zakaže i žrtva nasilja bude prepuštena sama sebi.

Članom 7. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici jasno je propisano šta predstavlja Nasilje u porodici:

Radnje nasilja u porodici ili prijetnje tim radnjama, u smislu stava 1. ovog člana, su:

1) svaka primjena fizičke sile na fizički ili psihički integritet člana porodice,

2) svako postupanje jednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju,

3) prouzrokovanje straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugom prinudom,

4) fizički napad člana porodice na drugog člana porodice, bez obzira na to da li je nastupila fizička povreda ili nije,

5) verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini grubog uznemiravanja člana porodice od drugog člana porodice,

6) seksualno uznemiravanje,

7) uhođenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja drugog člana porodice,

8) oštećenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu,

9) upotreba fizičkog nasilja ili prouzrokovanje straha sa ciljem oduzimanja prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanjem člana porodice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,

10) upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanemarivanje u njihovom odgoju,

11) fizičko i psihičko nasilje prema starim, iznemoglim osobama i zanemarivanje u njihovom njegovanju i liječenju,

12) nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice i

13) propuštanje dužne pažnje i nepružanje pomoći i zaštite članu porodice i pored obaveze prema zakonu.

Dok se učiniocima nasilja u porodici izriču sledeće vrste mera:

1) udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor,

2) zabrana približavanja žrtvi nasilja,

3) zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju,

4) obavezan psihosocijalni tretman,

5) obavezno liječenje od ovisnosti,

6) privremeno lišenje slobode i zadržavanje.

Imajući u vidu deo navedenih odredbi koji se odnose na na to šta se podrazumeva pod nasiljem u porodici i koje se mere izriču učiniocu, jasno je da zakon koji reguliše ovaj institut i ovu oblast, više je nego korektno napisan iz stručnog ugla, ali je problem njegove primenjivosti i rokova koji se ne poštuju i svih navedenih društvenih anomalija sistema.

NASILJE - ZAKLJUČAK

Predlažem i smatram da svaka žrtva nasilja ODMAH PRIJAVI nasilje, bilo to nasilje u porodici ili nasilje od nekog drugog lica, da ne okleva ni jednog momenta, jer svaki sledeći put može biti koban.

Ukoliko prvi put ne prijavite nasilje, dajete legitimitet nasilniku i u većem broju slučajeva u praksi se pokazalo da su nasilnici vešti manipulatori i da u određenom roku ponove delo.

Prema tome, smatram da je osnovna stvar i zaključak da Vi uvek budete sebi na prvom mestu, bez obzira na decu i na ostale članove porodice, ukoliko dodje do nasilja  bilo koje vrste.

I na kraju, NE-ne treba da Vas bude sramota prijaviti nasilje u porodici ili nasilje bilo koje vrste, NE- ne treba da Vas bude sramota da se razvedete, NE – ne treba da Vas bude sramota da tražite alimentaciju za Vašu decu, NE – ne treba da Vas bude sramota da tražite i štitite svoja prava.

Ukoliko vas zanima, Advokat Beograd je obradio institut Nasilje u porodici koji se odnosi na Republiku Srbiju i to možete pročitati u posebnom i odvojenom tekstu, klikom na link  Nasilje u porodici.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a