Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste će biti tema kojom će se baviti autor ovog teksta i u tu svrhu će pokušati prezentovati i objasniti sve eventualne nedoumice koje se tiču navedenog instituta. ZAKONSKA REGULATIVA – (PROMENA NAMENE POLJOPRIVREDNOG U GRADJEVINSKO ZEMLJISTE) Pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu instituta koji […]

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece – Zakonska regulativa Medjunarodna otimica dece će biti u fokusu autora ovog teksta i isti će obraditi domaće i međunarodne propise koji se tiču navedene teme. U mnogim slučajevima u praksi RAZVOD BRAKA utiče negativno na zajedničku decu bivših supružnika ili bivši supružnici u stanju emotivne razdraženosti, učine potencijalno nepromišljene poteze zbog […]

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

ZAKONSKA REGULATIVA – Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji Autor ovog teksta će se bazirati na pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa RS i to u glavi VI, članovima 82a-85b, propisano je pod kojim uslovima postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Strana fizička i pravna […]

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

U fokusu autora teksta će biti porez na kapitalnu dobit preduzetnika i fizičkih lica. Kada trebate platiti porez, kada ste oslobođeni i pod kojim uslovima i ostala bitna pitanja u vezi sa ovim. POREZ NA KAPITALNU DOBIT – ZAKONSKA REGULATIVA Porez na kapitalnu dobit regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to […]

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo svakog od zakonskih naslednika regulisano je Zakonom o nasledjivanju RS. Uračunavanje poklona u nasledni deo Svakom zakonskom nasledniku vrši se uračunavanje poklonja u nasledni deo, bez obzira na koji način je određen poklon dobio u skladu sa članom 66 Zakona o nasledjivanju RS. Svi plodovi ili druge koristi koje je […]

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti i vrste deobe nepokretnosti će biti u fokusu autora u ovom tekstu. Svedoci smo da u velikom broju slučajeva u Republici Srbiji na nepokretnostima (stanu, kući, poslovnom prostoru, parceli, garaži…) postoji pravo susvojine u određenom idealnom obimu udela (procenti, razlomci, decimale..) IDEALNI DEO VS REALNI DEO NEPOKRETNOSTI Idealni deo susvojine na određenoj nepokretnosti […]

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije će biti u fokusu i centru pažnje autoru ovog teksta i dotaćićemo se svim važnih segmenata koji se tiču povećanja ili smanjenja visine izdražavanja deteta. POVEĆANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE (UVODNE NAPOMENE) Alimentacija odnosno izdražavanje maloletnog deteta predstavlja zakonsku obavezu utvrđenu Porodičnim zakonom RS koje se roditelji kao dužnici izdržavanja ne mogu […]

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja jedan od načina kojim prestaje radni odnos između zaposlenog i poslodavca i propisan je članom 177 Zakona o radu RS. RAZLOZI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA? Pored sporazumnog prestanka radnog odnosa, radni odnos, u skladu sa članom 175 Zakona o radu prestaje na sledeće načine: Istekom roka za koji je zasnovan; […]

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu

Šta je Ugovor o zakupu? Koje su pravne osobine ugovora o zakupu? Obaveze zakupodavca, obaveze zakupca, zakupnina, podzakup, prestanak ugovora o zakupu, primer ugovor (a) o zakupu stana. ŠTA JE UGOVOR O ZAKUPU? Ugovor o zakupu jeste imenovan ugovor, tj. regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima RS u članovima 567-599. Ugovorom o zakupu obavezuje se […]

Vanknjižna svojina

Vanknjižna svojina

 U ovom tekstu, vanknjižna svojina će biti u fokusu autora i isti će pokušati obraditi sve teme koje se tiču vanknjižne svojine, a naročito mogućnost prometovanja istom. Uvek, pa tako i danas je aktuelna tema sticanja prava svojine na stanu, kući odnosno na određenoj nepokretnosti. VANKNJIŽNA SVOJINA – POJAM Pre samog objašnjavanja pojma vanknjižne svojine, […]