Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Uračunavanje poklona u nasledni deo svakog od zakonskih naslednika regulisano je Zakonom o nasledjivanju RS. Uračunavanje poklona u nasledni deo Svakom zakonskom nasledniku vrši se uračunavanje poklonja u nasledni deo, bez obzira na koji način je određen poklon dobio u skladu sa članom 66 Zakona o nasledjivanju RS. Svi plodovi ili druge koristi koje je […]

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti i vrste deobe nepokretnosti će biti u fokusu autora u ovom tekstu. Svedoci smo da u velikom broju slučajeva u Republici Srbiji na nepokretnostima (stanu, kući, poslovnom prostoru, parceli, garaži…) postoji pravo susvojine u određenom idealnom obimu udela (procenti, razlomci, decimale..) IDEALNI DEO VS REALNI DEO NEPOKRETNOSTI Idealni deo susvojine na određenoj nepokretnosti […]

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije će biti u fokusu i centru pažnje autoru ovog teksta i dotaćićemo se svim važnih segmenata koji se tiču povećanja ili smanjenja visine izdražavanja deteta. POVEĆANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE (UVODNE NAPOMENE) Alimentacija odnosno izdražavanje maloletnog deteta predstavlja zakonsku obavezu utvrđenu Porodičnim zakonom RS koje se roditelji kao dužnici izdržavanja ne mogu […]

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja jedan od načina kojim prestaje radni odnos između zaposlenog i poslodavca i propisan je članom 177 Zakona o radu RS. RAZLOZI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA? Pored sporazumnog prestanka radnog odnosa, radni odnos, u skladu sa članom 175 Zakona o radu prestaje na sledeće načine: Istekom roka za koji je zasnovan; […]

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu

Šta je Ugovor o zakupu? Koje su pravne osobine ugovora o zakupu? Obaveze zakupodavca, obaveze zakupca, zakupnina, podzakup, prestanak ugovora o zakupu, primer ugovor (a) o zakupu stana. ŠTA JE UGOVOR O ZAKUPU? Ugovor o zakupu jeste imenovan ugovor, tj. regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima RS u članovima 567-599. Ugovorom o zakupu obavezuje se […]

Vanknjižna svojina

Vanknjižna svojina

 U ovom tekstu, vanknjižna svojina će biti u fokusu autora i isti će pokušati obraditi sve teme koje se tiču vanknjižne svojine, a naročito mogućnost prometovanja istom. Uvek, pa tako i danas je aktuelna tema sticanja prava svojine na stanu, kući odnosno na određenoj nepokretnosti. VANKNJIŽNA SVOJINA – POJAM Pre samog objašnjavanja pojma vanknjižne svojine, […]

Gradjenje na tudjem zemljištu

Gradjenje na tudjem zemljištu

Gradjenje na tudjem zemljištu predstavlja jedan od instituta stvarnog prava i jedan od originarnih načina sticanja prava svojine. Gradjenje na tudjem zemljištu kao originarni način sticanja prava svojine podrazumeva kada pravni sledbenik ne izvodi svoje pravo svojine iz prava prethodnika kao npr. po osnovu ugovora o kupoprodaji. To znači dolazi do stvaranja i zasnivanja novog […]

Zlostavljanje na radu

Elegant smart businesswoman in company office

Zlostavljanje na radu odnosno mobing je zabranjeno u bilo kom vidu kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja. Zlostavljanje na radu je regulisano i propisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu RS i taj zakon predstavlja lex specialis u pogledu mobinga. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je zlostavljanje na radu veoma stresan doživljaj za […]

Razvod braka

Couple is divorced who handed their engagement ring to the divorce documents

Naučno je dokazano da je i razvod braka veoma stresan dogadjaj za supružnike, a i za decu ukoliko su supružnici tokom trajanj braka dobili decu. Verujemo da je sklapanje braka izmedju supružnika jedan od najsrećnijih i najradosnijih trenutaka koji se dešavaju licima koji ulaze u bračnu zajednicu. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je razvod braka […]

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji je veoma emocionalno težak postupak za supružnike i za decu, ukoliko su supružnici u toku trajanja braka i dobili decu. Pre svega, u ovom tekstu, autor će se bazirati na razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji i na sve ono što je neophodno da znate u vezi sa […]