Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

O meni

  1. Home
  2. »
  3. O meni

Robert A. Radojević - Osnivač advokatske kancelarije Radojević

Rođen je 20.9.1991. godine u Doboj, da bi Opštu gimnaziju završio u Modriči, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 30.1.2015, gde je takođe položio pravosudni ispit dana 9.7.2021, a advokatski ispit 5.11.2021. Odlučio je da u ovom gradu bude i ostane advokat. Beograd je danas njegova druga kuća, pored rodnog Doboja. 

Nakon završenog pravnog fakulteta, u februaru 2015. godine, upisuje se u imenik advokatskih pripravnika-volontera AK Beograda, započinje pripravnički staž u advokaturi, kod advokata Gordane Laketić, nakon par meseci nastavlja pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Anđelković-Milošević. Pripravnički staž u advokaturi od 2 godine i 2 meseca završava u zajedničkoj advokatskoj kancelariji Karlović-Čegar u Beogradu. Takođe, proveo je period od dva meseca u Palati pravde u Beogradu tako što je pratio rad sudija krivičara i učestvovao na ročištima. Beograd je bio njegova lokacija tokom studentskih dana, pa i ostao drago mesto gde je nastavio karijeru.

Tokom obavljanja pripravničkog staža, bavio se u najvećoj meri radnim pravom, porodičnim, naslednim i privrednim pravom, izvršnim postupcima, zamenjivao principale prilikom zastupanja u parničnim postupcima i vršio odbrane u krivičnim postupcima, za krvična dela za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srbije.

Nakon završenog pripravničkog staža, vratio se u Republiku Srpsku i zaposlio se u Opštini Vukosavlje u kojoj je proveo period od četiri godine i u kojoj je radio skupštinske i upravne poslove.

Tokom trajanja navedenog radnog odnosa, bio je učesnik, većeg broja, kako domaćih, tako i stranih seminara:

  • Učesnik dvodnevnog seminara u Sarajevu na temu “Blanko menica u poslovanju” 21.6.2018. – 23.6.2018. godine
  • Izazovi u ekonomskom i društvenom životu: Treći dio Akademije „Mladi lideri“ organizovan od strane Instituta Robert Schuman u saradnji sa EFF – Fondacijom Eduardo Frei u Budimpešti – Budimpešta | Januar 2018
  • Međunarodna i sigurnosna pitanja: Drugi dio Akademije „Mladi lideri“ organizovan od strane Instituta Robert Schuman u saradnji sa EFF – Fondacijom Eduardo Frei u Budimpešti- Budimpešta | November 2017
  • Osnove demokratije: Prvi dio Akademije „Mladi lideri“ organizovan od strane Instituta Robert Schuman u saradnji sa EFF – Fondacijom Eduardo Frei u Budimpešti – Budimpešta | Oktobar 2017
  • Prvi dio Akademije „Kako funkcionise Evropa“ organizovan od strane Instituta Robert Schuman u saradnji sa Centrom za evropske studije Wilfried Martens – Beč | Maj 2017
  • Drugi dio Akademije „Kako funkcioniše Evropa“ organizovan od strane Instituta Robert Schuman u saradnji sa Centrom za evropske studije Wilfried Martens – Brisel | Jun 2017

Tokom 2021. godine počinje sa spremanjem pravosudnog ispita i dana 9.7.2021. godine polaže pravosudni ispit u Beogradu pred prvom komisijom, tako što je položio svih sedam ispita, a iste godine polaže advokatski ispit u Advokatskoj komori Srbije, upisuje se u imenik advokata AK Srbije i osniva advokatsku kancelariju Radojević.

Najbolja advokatska kancelarija u Beogradu