Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

O kancelariji

  1. Home
  2. »
  3. O kancelariji

Zašto da kontaktirate našu advokatsku kancelariju u Beogradu?

Advokatska kancelarija Radojević sastoji se od mladih stručnjaka u oblasti pravnih naukа, kojima je pravna nauka životni poziv, koji svakom klijentu i svakom poslu pristupaju sa velikim entuzijazmom, energijom, posvećenošću, razumevanjem, lojalnošću, poštujući kodeks profesionalne etike advokata i pozitivno pravo Republike Srbije.

Naša advokatska kancelarija u Beogradu pruža sve vrste advokatskih usluga putem pružanja pravne pomoći klijentima u različitim pravnim oblastima. Bilo da vam je potreban advokat za imovinsko pravne odnose, advokat za za nekretnine, advokat za krivicno pravo, advokat za porodicno/nasledno pravo i druge advokatske usluge koje pružamo, budite slobodni da nas kontaktirate

Korespondenciju sa klijentima vršimo na zvaničnim jezicima u Republici Srbiji, kao i na engleskom jeziku.

Advokatske usluge koje pružamo

advokatska-kancelarija

Naša advokatska kancelarija u Beogradu zastupa kako domaća, tako i strana pravna i fizička lica pred sudovima i drugim institucijama i organima u Republici Srbiji.

Takođe se bavimo pružanjem pravne pomoći i davanjem pravnih savetovanja samostalnim prreduzetnicima i pravnim licima za pitanja koja su od značaja za njihovo poslovanje, kao i pružanje svih vrsta pravnih usluga fizičkim licima, a naročito u oblastima radnog, građanskog i krivičnog prava.

Naši advokati (Beograd) bave se pružanjem pravne pomoći, a naročito u oblasti privrednog prava, osnivanje svih vrsta pravnih lica (DOO, AD, OD) upisima u nadležne register privrednih subjekata, naknada štete, porodično pravo, radno pravo, stvarna prava, nekretnine, katastara nepokretnosti, stečajnih i likvidacionih postupaka, upravnih postupaka, upravnih sporova, prekršajnih postupaka, kao i odbrana u krivičnim postupcima, te nastojimo da stalno usavršavamo i proširujemo naša znanja u svim oblastima, kako bismo uspeli da uspešno da odgovorimo na sve poslovne izazove, koji su od interesa za sve naše klijente.

Visina nagrade za rad advokata i naknade troškova advokatskih usluga se obračunava u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 121/2012, 99/2020 i 37/2021). Advokatska tarifa se razlikuje i zavisi od usluge do usluge. (Posetite link u nastavku, ako vas zanima koliko iznosi advokatska tarifa.)

Po dogovoru sa našim klijentima visina nagrade i naknade se može i posebno ugovoriti. Sa pravnim licima se može ugovoriti saradnja, tako što bi im naša agencija u Beogradu bila na raspolaganju za pružanje svih vrsta pravne pomoći, za sva njihova pravna pitanja i potrebe, a zauzvrat se plaća po dogovorenoj satnici, odnosno za određenu paušalnu cenu, mesečno.

Cilj kojim se vode naši advokati u Beogradu

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata. Uspešan ishod saradnje može da se očekuje samo ukoliko akteri tog odnosa, odnosno klijent i advokati pružaju svoja maksimalna zalaganja i doprinose, advokati znanja i iskustva, a klijenti iskrenost, poverenje, razumevanje i otvorene odnose prema advokatu. U našem radu, rukovodimo se visokim moralnim principima i standardima, te jednakom poštovanjima i poverenjima u odnosu prema svakom klijentu podjednako, uz poštovanje svih pozitivno – pravnih propisa u Republici Srbiji i uz poštovanje Kodeksa profesionalne etike advokata.