Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Porez na prihod od nepokretnosti

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Porez na prihod od nepokretnosti

Porez na prihod od nepokretnosti

POREZ NA PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI

U fokusu autora teksta će biti porez na prihod od nepokretnosti. Šta se smatra porezom na prihod od nepokretnosti, ko je poreski obveznik, kolika je poreska osnovica i druge neodumice. 

POREZ NA PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI – ZAKONSKA REGULATIVA

Porez na prihod od nepokretnosti regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to od člana 65a. do člana 65g. navedenog zakona.

Autor teksta želi posebno da naglasi da su u Republici Srbiji mnogi čuli za porez na prihod od nepokretnosti, ali nikada nisu dublje analizirali šta se suštinski pod tim i podrazumeva.

Opšte je poznato da u Republici Srbiji, a naročito u gradu Beogradu kao glavnom gradu postoji ogroman broj stambenih jedinica (stanova, kuća), poslovnih prostora, garaža, koji se izdaju u zakup što fizičkim što pravnim licima.

U najvećem broju, porez na prihod od nepokretnosti se ne plaća, iz razloga što ili ne postoje ugovori o zakupu ili postoje fiktivni ugovori o zakupu koji se prikazuju u nadležnim poreskim upravama-filijalama i to je praksa koja sigurno traje deccenijama i na taj način država je u velikom minusu, jer je skoro pa nemoguće da se tome stane na kraj, a za to postoji niz razloga.

S obzirom na opisano, pozvaću se na jednu maximu “IGNORANTIA IURIS NOCET” ili “NEZNANJE PRAVA ŠKODI”, pa je potrebno da se detaljno upoznate sa tim šta je porez na prihod od nepokretnosti, a za to će vam verujemo pomoći ovaj tekst koji je sačinila advokatska kancelarija.

ŠTA PREDSTAVLJA POREZ NA PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI?

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti.

Prihod od nepokretnosti je u stvari ostvarena zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Pod nepokretnostima se smatra:

1) zemljište;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Advokatska kancelarija Beograd smatra da je poželjno da se posavetujete sa stručnim licem u vezi sa plaćanjem poreza na prihod od nepokretnosti , ukoliko niste sigurni da li ste u obavezi da prijavite i platite navedeni porez na prihod od nepokretnosti, imajući u vidu da pravne posledice odnosno iznos kamate na kasnije utvrđeni i neplaćeni porez mogu biti značajno veći.

KO PLAĆA POREZ NA PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI?

Pre svega, odgovor na ovo pitanje zavisi od toga ko je ZAKUPAC odnosno lice koje ulazi u državinu nepokretnosti, tj. ko će da koristi zakupljenu stvar.

1.Ukoliko je zakupac PRAVNO LICE, FIZIČKO LICE KOJE JE OBVEZNIK PDV – A, PREDUZETNIK, OGRANAK, PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRAVNOG LICA ILI DRUGO PRAVNO LICE, porez na prihod od nepokretnosti  odnosno porez na zakup snosi ZAKUPAC.

2.Ukoliko je zakupac FIZIČKO LICE, AMBASADA STRANE DRŽAVE, STRANO LICE, porez na prihod od nepokretnosti odnosno porez na zakup snosi ZAKUPODAVAC odnosno fizičko lice.

Ko je poreski obveznik prihoda od zakupnine koje ostvari nerezidentno fizičko lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu davanja u zakup nepokretnosti na teritoriji RS?

Odgovor: Fizičko lice – nerezident Republike Srbije koji ostvari prihod po osnovu zakupnine od davanja u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, obveznik je poreza na dohodak građana na prihode od nepokretnosti

PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA - POREZ NA PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI?

Oporezivi prihod od nepokretnosti, uključujući i prihod od iznajmljivanja stanova i soba za period duži od 30 dana,  umanjen za normirane troškove u visini od 25%.

Obvezniku poreza na prihode od nepokretnosti, na njegov zahtev, umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to podnese dokaze.

Oporezivi prihod od nepokretnosti koji ostvari obveznik zakupac koji nepokretnost izdaje u podzakup, čini razlika između zakupnine koju ostvaruje i zakupnine koju plaća zakupodavcu.

Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%.

Ugovorom o zakupu se u većini slučajeva u praksi definiše neto iznos zakupnine koji zakupac plaća zakupodavcu. Da bi Vam u potpunosti bilo jasno, objasnićemo Vam na sledećem primeru:

Npr. Mesećna zakupnina je ugovorena u iznosu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate i ta suma predstavlja NETO iznos zakupnine.

Da bi izračunali tačan iznos porez (a) na prihod od nepokretnosti od poreza na zakup, neophodno je da dodjemo do BRUTO iznosa zakupnine, a to možemo učiniti na sledeći način.

Navedeni neto iznos od 300 evra množimo sa važećim koeficijentom za izračunavanje zakupnine stanova. Tako dobijeni iznos predstavlja  bruto iznos zakupnine od koga se odbija 25% normiranih troškova.

Kada se od navedenog bruto iznos odbije 25% normiranih troškova, dolazimo do cifre na koju se obračunava 20% poreza koji se plaća poreskoj upravi.

Advokat za poresko pravo vas poziva da budete informisani, te da pročitate i tekst koji se odnosi na POREZ NA KAPITALNU DOBIT i POREZ NA DOHODAK GRAĐANA RS.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a