Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

ADVOKAT BEOGRAD

Advokatska kancelarija Radojević

Ako ne budete zadovoljni našim radom, budite sigurni da ćete biti prvi sa takvim iskustvom.

Najbolja advokatska kancelarija u Beogradu

Advokatska kancelarija

Advokati Beograd

Advokat Robert A. Radojević osnivač advokatske kancelarije Radojević, nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u roku, sa visokim prosekom, uspešno započinje svoju advokatsku karijeru kao advokatski pripravnik, te dve godine aktivno radi na velikom broju predmeta iz raznih oblasti prava. Pored pripravničke vežbe u advokatskoj kancelariji, redovno pohađa i razne seminare iz oblasti prava, kurs engleskog jezika (poslovno-pravni smer), te se dodatno usavršava, u sferi advokata. Beograd je bilo mesto gde je, po završetku pripravničkih vežbi, polagao pravosudni i advokatski ispit, te potom nastavlja da radi u advokatskoj kancelariji Omera S. Ćehovića kao advokat i tu stiče neprocenjivo praktično iskustvo i znanje, pre svega iz oblasti krivičnog, radnog, porodičnog, naslednog, obligacionog i privrednog prava.

Advokatska kancelarija Radojević sarađuje sa velikim brojem advokatskih kancelarija na prostoru cele Republike Srbije, sa javnobeležničkim kancelarijama, sa veštacima različitih struka iz RS, prevodilačkim i knjigovodstvenim agencijama, te sa advokatskim kancelarijama iz regiona (BIH, HR, CG , SLO).

Naša glavna misija jeste da pružimo svim našim klijentima poštenje, znanje, poštovanje, lojalnost, iskustvo, te tako budemo advokati u Beogradu, dostojni vašeg poverenja.

Naša advokatska kancelarija (Beograd), nalazi se u užem centru grada, na lokaciji koja je prilagođena strankama ponaosob

Advokatske usluge

Naša advokatska kancelarija u Beogradu zastupa kako domaća, tako i strana pravna i fizička lica pred sudovima i drugim institucijama i organima u Republici Srbiji.

Takođe se bavimo pružanjem pravne pomoći i davanjem pravnih savetovanja samostalnim prreduzetnicima i pravnim licima za pitanja koja su od značaja za njihovo poslovanje, kao i pružanje svih vrsta pravnih usluga fizičkim licima, a naročito u oblastima radnog, građanskog i krivičnog prava.

Naši advokati (Beograd) bave se pružanjem pravne pomoći, a naročito u oblasti privrednog prava, osnivanje svih vrsta pravnih lica (DOO, AD, OD) upisima u nadležne register privrednih subjekata, naknada štete, porodično pravo, radno pravo, stvarna prava, nekretnine, katastara nepokretnosti, stečajnih i likvidacionih postupaka, upravnih postupaka, upravnih sporova, prekršajnih postupaka, kao i odbrana u krivičnim postupcima, te nastojimo da stalno usavršavamo i proširujemo naša znanja u svim oblastima, kako bismo uspeli da uspešno da odgovorimo na sve poslovne izazove, koji su od interesa za sve naše klijente.

Zašto da kontaktirate našu advokatsku kancelariju u Beogradu?

Advokatska kancelarija Radojević i saradnici sastoji se od mladih stručnjaka u oblasti pravnih naukа, kojima je pravna nauka životni poziv, koji svakom klijentu i svakom poslu pristupaju sa velikim entuzijazmom, energijom, posvećenošću, razumevanjem, lojalnošću, poštujući kodeks profesionalne etike advokata i pozitivno pravo Republike Srbije.

Naša advokatska kancelarija u Beogradu pruža sve vrste advokatskih usluga putem pružanja pravne pomoći klijentima u različitim pravnim oblastima, advokat za imovinsko pravne odnose, advokat za za nekretnine, advokat za krivicno pravo, advokat za porodicno/nasledno pravo i druge advokatske usluge koje pružamo, budite slobodni da nas kontaktirate

Korespondenciju sa klijentima vršimo na zvaničnim jezicima u Republici Srbiji, kao i na engleskom jeziku.

Dobijenih slučajeva
0 %
Zadovoljnih klijenata
0 %
Cilj kojim se vode naši advokati u Beogradu

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata. Uspešan ishod saradnje može da se očekuje samo ukoliko akteri tog odnosa, odnosno klijent i advokati pružaju svoja maksimalna zalaganja i doprinose, advokati znanja i iskustva, a klijenti iskrenost, poverenje, razumevanje i otvorene odnose prema advokatu. U našem radu, rukovodimo se visokim moralnim principima i standardima, te jednakom poštovanjima i poverenjima u odnosu prema svakom klijentu podjednako, uz poštovanje svih pozitivno – pravnih propisa u Republici Srbiji i uz poštovanje Kodeksa profesionalne etike advokata.

Pitajte za savet