Imovinsko pravni odnosi

  1. Home
  2. »
  3. Advokatske usluge
  4. »
  5. Imovinsko pravni odnosi
Ugovor o poklonu

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokati za imovinsko pravne odnose

Advokatska kancelarija Radojević pruža sledeće usluge iz ove oblasti:

Zastupanje pred službama za katastre nepokretnosti i pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti

Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima

Bavimo se zastupanjima klijenata u svim parničnim i vanparničnim postupcima. Advokati naše kancelarije će Vas poučiti o Vašim pravima koje imate, te će, Vas, poučiti o relevantnim činjenicama koje su značajne za Vas koje ćete iznositi pred nadležnim organima.

Zastupanja povodom naknade svih vidova štete

Ukoliko Vam je naneta šteta, materijalna ili nematerijalna, potrebno je da nadoknadite Vaš gubitak u onoj meri u kojoj ste pretrpeli gubitak, ukoliko je to moguće, a za to, da biste ostvarili Vaše interese, potreban, Vam, je advokat ili tim advokata. Potrebno je da se pravi razliku između materijalne i nematerijalne štete, s obzirom da nematerijalna šteta ne predstavlja u pravom smislu naknadu štete, nego se oštećenom licu isplaćuje određena suma novca kojom on sebi može da priušti određeno zadovoljstvo koji će mu na određeni način ublažiti, bar simbolično njegovo  stanje (duševni bolovi, strah, emotivini žal za nečim izgubljenim, itd) zbog teškog fizičkog ili duševnog bola, kako bi sa naknadom koju dobije priuštio sebi određenu prijatnost i zadovoljstvo, tj. kompenzaciju za ono što psihički, odnsno mentalno trpi, tj. ispašta.

Advokatska kancelarija Radojević pruža usluge savetovanja i zastupanja u svim postupcima i u svim pitanjima povodom materijalne i nematerijalne štete.

Sačinjavanje svih vrsta ugovora

Ugovor je saglasna izjava volja dva ili više lica koja je upravljena na postizanje određene pravne promene u imovini određenih lica.

Za sačinjavanje ugovora moraju da budu ostvareni određeni preduslovi:
– Obe ugovorne strane moraju da budu poslovno sposobna lica
– Volje koje izriču, moraju biti saglasne
– Predmet ugovora mora biti određen ili odrediv, moguć ili dopušten
– Svaki pravni posao mora imati kauzu ( osnov obavezivanja svih ugovornih strana ), u suprotnom se pravni posao smatra ništavim. Postoje i pravno rušljivi ugovorii.
– Forma ugovora

Plaćanje poreza na imovinu

Porez na imovinu plaća se na sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim poreskim propisima.

Imate pitanje? Treba vam savet?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam