Poresko pravo

 1. Home
 2. »
 3. Poresko pravo
Stock trader agent or MBA student learn tax wealth working at lawyer office use pen

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokati za poreska pitanja

Advokatska kancelarija Radojević (advokat za poreska pitanja) je specijalizovana i bavi se pružanjem pravne pomoći iz oblasti poreskog prava.

Svaki građanin Republike Srbije dužan je da plaća porez koji je fiskalni prihod zemlje. Osnov i visina plaćanja poreza utvrdjuju se od strane nadležnih poreskih organa [https://www.purs.gov.rs/ ].

MORATE ZNATI

Tri osnovna objekta oporezivanja u svakom poreskom sistemu, pa tako i u našem, su:

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA POTROŠNJU

 • PDV (kao opšti porez na potrošnju);
 • akcize (kao porez na potrošnju određenih dobara);
 • porez na premije neživotnih osiguranja.

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA DOHODAK

 • Porez na dobit pravnih lica;
 • Porez na dohodak gradjana.

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA IMOVINU

 • Porez na imovinu „u statici“;
 • Porez na nasleđe i poklon;
 • Porez na prenos apsolutnih prava;
 • Porezi na upotrebu, držanje i noošenje dobara ( porez na upotrebu motornih vozila, porezi na upotrebu raznih vrsta plovila, porez na upotrebu vazduhoplova i porez na registrovano vatreno oružje).

Ukoliko ne znate ili niste sigurni da li ste dužni da platite određenu vrstu poreza, obratite se advokatu za poreska pitanja koji će vas u skladu sa svim propisima koji regulišu određenu vrstu poreza upoznati sa svim vašim pravima, ali i obavezama.

RAZLIKE PREDUZETNIKA I PAUŠALCA U POGLEDU POREZA I ODGOVORNOSTI

 1. PREDUZETNIK I PAUŠALAC ODGOVARAJU ZA SVE OBAVEZE SVOJOM CELOKUPNOM LIČNOM IMOVINOM;
 2. VISINA DOPRINOSA:
  – Kod preduzetnika zavisi od visine plate koju sam sebi odredi,
  – Kod paušalca doprinosi su fixni i zavise od šifre delatnosti i mesta obavljanja delatnosti.
 3. POREZ NA PRIHOD
  – Preduzetnik plaća 10% na kraju godine,
  – Paušalac plaća 10% koji su mu već uračunati u fixne doprinose i ne plaća ih na kraju godine.
 4. PODIZANJE NOVCA
  – Preduzetnik može da podiže novac uz pravdanje računima i može da podiže svoju dobit bez poreza,
  – Paušalac može da podiže novac bez pravdanja do 6 (šest) miliona dinara godišnje.
 5. VODJENJE POSLOVNIH KNJIGA
  – Preduzetnik je u obavezi da prikazuje prihode i rashode i 8 (osam) miliona dinara mu je limit za PDV u poslednjih 365 dana,
  – Nije u obavezi da prikazuje rashode, već sve prihode da evidentira u KPO knjigu (mora biti propisno overena od nadležnog poreskog organa).

ŠTA SE U PRIVREDNOM SISTEMU UBRAJA POD KORPORATIVNE POREZE?

 1. Porez na dobit pravnih lica – jedinstvena poreska stopa od 15%;
 2. Porez po odbitku- stopa poreza je 20% i tu se odnosi na (dividende, udeo u dobiti, kapitalni dobitak, kamate, plaćanje u vezi zakupa nepokretnosti, ili druge imovine);
 3. PDV – porez na dodatu vrednost.

Advokat za poresko pravo i poreska pitanja pruža konsulatacije i pravne usluge iz svih navedenih propisa koji reguliše sve poreze koji se primenjuju na fizička i pravna lica u Republici Srbiji. Kako biste bili sigurni koje su razlike izmedju svih navedenih poreza, koji se porezi konkretno odnose na vas, koja su vaša prava, obaveze i da bi vaši interesi bili u potpunosti zaštićeni, obratite se advokatu za poreska pitanja u Beogradu.

Imate pitanje ? Treba vam savet ?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam