Eksproprijacija

Eksproprijacija

U Republici Srbiji je zadnjih godina u porastu izgradnja raznih infrastrukturnih projekata (autoputeva, železnica) i zbog toga će eksproprijacija biti u fokusu autoru ovog teksta. UVODNE NAPOMENE – ŠTA PODRAZUMEVA EKSPROPRIJACIJA? Verujemo da ste do sada nebrojeno puta čuli za eksproprijaciju, ali da se niste detaljno upoznali sa istom iz razloga što verovatno niste imali […]

Zakonska i sudska rehabilitacija

Zakonska i sudska rehabilitacija

UVODNE NAPOMENE – ZAKONSKA I SUDSKA REHABILITACIJA Pod rehabilitacijom se podrazumeva brisanje osude, prestanak svih pravnih posledica osude i lice koje je bilo osudjeno, smatra se neosudjivanim. Zakonska i sudska rehabilitacija, materijalne norme, tj.opšte odredbe su definisane Krivičnim zakonikom RS ( član 97-102 KZ RS ), dok su procesne norme, tj. sam postupak podnošenja zahteva […]

Priznanje strane sudske odluke

Priznanje strane sudske odluke

UVODNE NAPOMENE I ZAKONSKA REGULATIVA – PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE Priznanje strane sudske odluke regulisano je Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (čl.86-96) Pored zakonskih propisa, potpisani su i ratifikovani su razni bilateralni ugovori regulišu ovu materiju. ***Napomena: Strana sudska odluka se izjednačuje sa odlukom suda Republike Srbije i proizvodi pravno dejstvo […]

Nasilje u regionu

Nasilje u regionu

Autor ovog teksta će pokušati stručno i sažeto objasniti institut Nasilje u porodici i primarno će se osvrnuti na nasilje u porodici i u društvu, u regionu. Nažalost, svedoci smo sve većeg broja nasilja u društvu, a potom i nasilja u porodici, naročito muškaraca nad ženama, nad decom, nad slabijim od sebe. NASILJE – U […]

Porez na nasledje i poklon

Porez na nasledje i poklon

U ovom tekstu autor će se prvenstveno baviti temom koja se odnosi na porez na nasledje i poklon , kada ste u obavezi da platite, kada ne, koja je osnovica itd. Porez na nasledje i poklon – Zakonska regulativa Porez na nasledje i poklon regulisani su i propisani su članom 14-22.  Zakona o porezima na […]

Alimentacija

Alimentacija

Alimentacija kao institut porodičnog prava će primarno biti obradjena u ovom tekstu i autor će odgovoriti na par ključnih pitanja koji bi mogli da Vam razreše eventualne pravne nedoumice u vezi sa ovim pravnim institutom.   ALIMENTACIJA – ZAKONSKA REGULATIVA Zakonsko izdražavanje deteta od strane roditelja ili alimentacija kao institut prava uredjena je Porodičnim zakonom […]

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste

Promena namene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljiste će biti tema kojom će se baviti autor ovog teksta i u tu svrhu će pokušati prezentovati i objasniti sve eventualne nedoumice koje se tiču navedenog instituta. ZAKONSKA REGULATIVA – (PROMENA NAMENE POLJOPRIVREDNOG U GRADJEVINSKO ZEMLJISTE) Pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu instituta koji […]

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece

Medjunarodna otmica dece – Zakonska regulativa Medjunarodna otimica dece će biti u fokusu autora ovog teksta i isti će obraditi domaće i međunarodne propise koji se tiču navedene teme. U mnogim slučajevima u praksi RAZVOD BRAKA utiče negativno na zajedničku decu bivših supružnika ili bivši supružnici u stanju emotivne razdraženosti, učine potencijalno nepromišljene poteze zbog […]

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

ZAKONSKA REGULATIVA – Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji Autor ovog teksta će se bazirati na pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa RS i to u glavi VI, članovima 82a-85b, propisano je pod kojim uslovima postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji. Strana fizička i pravna […]

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

U fokusu autora teksta će biti porez na kapitalnu dobit preduzetnika i fizičkih lica. Kada trebate platiti porez, kada ste oslobođeni i pod kojim uslovima i ostala bitna pitanja u vezi sa ovim. POREZ NA KAPITALNU DOBIT – ZAKONSKA REGULATIVA Porez na kapitalnu dobit regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to […]