Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja vrstu poreske olakšice odnosno poreskog oslobođenja, koje je propisano članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost i koje je još bliže uređeno podzakonskim aktom, tj. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, članovima 276-278. Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja značajno oslobođenje od troškova koje mladi ljud koji nisu […]

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je veoma čest ugovor u praksi koje zaključuju lica koja imaju nameru (animus donandi) da nekom licu poklone u svojinu određene stvari ili prava, a to većinom zaključuju roditelji sa decom kojim žele da izraze jedan vid zahvalnosti za njihov odnos prema njima kao roditeljima. Advokat Beograd će obraditi pojam ugovora o […]

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Deoba zajedničke imovine

Pre nego što se autor ovog teksta upusti u stručno obrazlaganje instituta deobe zajedničke imovine, advokat Beograd će vas upoznati sa činjenicom da su sporovi oko imovine u našoj sudskoj praksi jedni od najdugotrajnijih i da do prvostepene presude neretko prođe i pet godina, nekada i duže, a do pravnosnažnosti presude u navedenim sporovima i […]

Porez na dohodak građana

Stock trader agent or MBA student learn tax wealth working at lawyer office use pen

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Poreska uprava RS je dana 16.12.2022. godine donela privremena rešenja kojim je utvrdila poreze na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to retroaktivno za 2017. godinu. Porez na dohodak gradjana RS je definisan Zakonom […]

NUŽNI NASLEDNICI I POVREDA PRAVA NA NUŽNI DEO

Nužni deo i povreda prava na nužni deo

U ovoj objavi autor ovog teksta će za Vas odogovoriti na niz pitanja koji se tiču nužnih naslednika, obima nužnog naslednog dela zakonskih naslednika, pitanja koja se tiču povrede prava na nužni deo itd. Autor ovog teksta će pokušati da vas uvede u značenje ovog instiut naslednog prava, objašnjavajući vam to kroz sledeći primer. “Zamislimo […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Bank manager giving folder with documents to old lady

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Davalac i primalac izdržavanja, prava i obaveze davaoca i primaoca izdržavanja, raskig ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor koji je regulisan Zakon o nasleđivanju RS i to od člana 194-205. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti prenese svojina tačno određenih stvari ili […]

Testament i vrste testamenta

Senior woman signing documents with her husband

UVODNE NAPOMENE Najvažnije je da znate da se može na slediti na osnovu testamenta i na osnovu zakona (tzv.intestatsko nasleđivanje), tj.postoje zakonski i testamentalni naslednici. Do zakonskog nasledjivanja dolazi uvek ukoliko nema ostavilac nije sačinio testament odnosno to je supsidijernog karaktera. Sam institut testamenta datira još iz Rimskog prava, prvi put se pojavljuje u Zakonu […]

Ostavinski postupak i pokretanje ostavinskog postupka

Notary public wax stamper. White envelope with brown wax seal, golden stamp. Responsive design

Postupak za raspravljanje zaostavštine, tj. u narodu poznatiji kao ostavinski postupak regulisan je odredbama Zakona o vanparnicnom postupku . U ostavinskom postupku utvrdjuje se ko su naslednici umrlog, koja imovina čini zaostavštinu ostavioca i koja prava pripadaju naslednicima, legatarima i drugim licima. POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA -Mesna nadležnost suda- Mesno je nadležan za ostavinski postupak onaj […]

Sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi

Couple is divorced who handed their engagement ring to the divorce documents

Verujemo da je sklapanje braka izmedju supružnika jedan od najsrećnijih i najradosnijih trenutaka koji se dešavaju licima koji ulaze u bračnu zajednicu. Nažalost je naučno dokazano da je i razvod braka veoma stresan dogadjaj za supružnike, a i za decu ukoliko su supružnici tokom trajanj braka dobili decu. Advokatska kancelarija Radojević Beograd će vas detaljno […]

Privremeni boravak stranaca u srbiji-temporary residence permit serbia

A young female traveler is looking at a map on the train platform.

U zadnjih par meseci svedoci smo oružanog sukoba koji se dešava u jugoistočnoj Evropi, tačnije u Ukrajini, koji je na doveo do velike imigracije stanovništva kako iz Ukrajine, tako i iz Rusije i njima drugih susedskih zemalja u Republiku Srbiju. Boravak stranaca u Srbiji, kao i privremeni boravak stranaca u Srbiji – temporary residence permit […]