Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

ZAKONSKA REGULATIVA – Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Autor ovog teksta će se bazirati na pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji.

Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa RS i to u glavi VI, članovima 82a-85b, propisano je pod kojim uslovima postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji.

Strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti.

Strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i državljanin Republike Srbije. (pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji)

Izuzetno, zakonom može se predvideti da strano fizičko i pravno lice ne mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima koje se nalaze na određenim područjima u Republici Srbiji.

ŠTA ZNAČI UZAJAMNOST U ODNOSU NA PRAVO STRANACA DA STIČU PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA U SRBIJI?

Pravo stranaca (fizička i pravna lica) da kupuju nepokretnosti u Srbiji ili da na drugi način stiču pravo svojine na napokretnostima na teritoriji Republike Srbije pravnim poslovima inter vivos (ugovorom o kupoprodaji, ugovor o poklonu , ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i dr.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem), regulisano je Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa kako smo već i naveli.

NAPOMENA: Izuzetak postoji kod sticanja POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, izričito je propisano da vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano i fizičko pravno lice, osim ako navedenim zakonom nije drugačije određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane.

Ukoliko niste sigurni da li imate pravo da kupite nepokretnost u Republici Srbiji, Advokat Beograd savetuje da pročitate ovaj stručni tekst.

Ako sud ili bilo koji drugi državni organ, pa i fizičko ili pravno lice nije sigurno da li postoji UZAJAMNOST (reciprocitet) između dve države po pitanju toga da li postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji, isto mogu da postave Ministarstvu pravde RS i da traže detaljno objašnjenje u vezi sa tim, a advokatska kancelarija Beograd vam predlaže da to i uradite, ukoliko niste sigurni koja su vaša prava. (pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji)

UGOVORNA ODGOVORNOST SRBIJE SA DRUGIM ZEMLJAMA

Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa nije definisano koja vrsta UZAJAMNOSTI odnosno reciprociteta je neophodna da postoji između RS i druge države, čiji državljanin želi da kupi nepokretnost u Rep. Srbiji.

Stiče se utisak da je dovoljno da postoji faktički reciprocitet, tj. da državljanin Republike Srbije ima pravo da kupi nepokretnost u drugoj državi pod uslovima koji nisu značajno teži od uslova koji propisuje naš zakon, te da naši državljani u praksi mogu da nepokretnost i kupe, što definiše faktički reciprocitet.

Ukoliko želite da saznate da li postoji pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji, advokat za imovinsko pravne odnose Beograd predlaže da pročitate ovaj tekst i da se obratite sa zahtevom Ministarstvu pravde RS .

Republika Srbija ima ustanovljenu ugovornu uzajamanost u pogledu sticanja prava svojine na napokretnostima u R.Srbiji putem pravnih poslova inter vivos, od strane fizičkih lica sa vrlo malim brojem država i to po osnovu ugovora o trgovini i plovidbi, zaključenim u prvoj polovini dvadesetog veka.

Tu spadaju: Kraljevina Holandija, Velika Britanija, Japan i SAD.

U pogledu ostalih država sa kojima ne postoji ugovorna uzajamnost, Ministarstvo pravde RS je razmenom nota utvrdilo postojanje uzajamnosti sa sledećim državama:

ARGENTINA

AUSTRALIJA

AUSTRIJA

BAHREIN

BELIZE

BELGIJA

BELORUSIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

BRAZIL

BRITANSKA DEVIČANSKA OSTRVA

BUGARSKA

VELIKA BRITANIJA

GRČKA

DANSKA

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

EGIPAT

IZRAEL

IRAN

IRSKA

ITALIJA

JAPAN

JERMENIJA

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

JORDAN

REPUBLIKA KAZAHSTAN

KANADA

KINA

KIPAR

LIBAN

LETONIJA

LITVANIJA

LIHTENŠTAJN

LUKSEMBURG

MAĐARSKA

MALTA

MAROKO

MEKSIKO

MOLDAVIJA

NEMAČKA

NOVI ZELAND

NORVEŠKA

PANAMA

PERU

POLJSKA

PORTUGALIJA

RUSKA FEDERACIJA

RUMUNIJA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

SINGAPUR

SIRIJA

SLOVAČKA

SLOVENIJA

TURSKA

UZBEKISTAN

UKRAJINA

FINSKA

FRANCUSKA

HOLANDIJA

HRVATSKA

CRNA GORA

ČEŠKA

ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

ŠVEDSKA

ŠPANIJA

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

AZERBEJDŽAN

EL SALVADOR

KATAR

KUBA

SENEGAL

JEMEN

GRUZIJA

KOLUMBIJA

REPUBLIKA KOREJA

ŠRI LANKA

DNR KONGO

ZAMBIJA

ALŽIR

  

U pogledu država koje nisu navedene, potrebno je da se obratite Ministarstvu pravde RS radi davanja objašnjenja.

U gornjoj tabeli, između ostalog, nije navedena država Republika Severna Makedonija.

Da li to znači da državljani Republike Severne Makedonije nemaju pravo da stiču pravo svojine na nepokretnostima u R. Srbiji, pravnim poslovima inter vivos?

KAKO MAKEDONSKI DRŽAVLJANI MOGU STEĆI PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U SRBIJI?

Makedonski državljani imaju pravo da osnuju privredno društvo u Republici Srbiji i to se odnosi na sva strana fizička lica, bez ograničenja.

Dakle, domaće pravno lice koje je osnovano u skladu sa pozitivno pravnim propsima Republike Srbije ima pravo da stiče pravo svojine na nepokretnostima, bez obzira čiji je državljanin osnivač tog pravnog lica.

Za pravna lica je neophodno da stvarno obavljaju delatnost na teritoriji RS, te da li određeno pravno lice ispunjava gore navedene uslove, postupak po podnetom zahtevi sprovodi Ministarstvo pravde RS. (pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji)

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Jedan odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a