Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja jedan od načina kojim prestaje radni odnos između zaposlenog i poslodavca i propisan je članom 177 Zakona o radu RS. RAZLOZI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA? Pored sporazumnog prestanka radnog odnosa, radni odnos, u skladu sa članom 175 Zakona o radu prestaje na sledeće načine: Istekom roka za koji je zasnovan; […]

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu

Šta je Ugovor o zakupu? Koje su pravne osobine ugovora o zakupu? Obaveze zakupodavca, obaveze zakupca, zakupnina, podzakup, prestanak ugovora o zakupu, primer ugovor (a) o zakupu stana. ŠTA JE UGOVOR O ZAKUPU? Ugovor o zakupu jeste imenovan ugovor, tj. regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima RS u članovima 567-599. Ugovorom o zakupu obavezuje se […]

Vanknjižna svojina

Vanknjižna svojina

 U ovom tekstu, vanknjižna svojina će biti u fokusu autora i isti će pokušati obraditi sve teme koje se tiču vanknjižne svojine, a naročito mogućnost prometovanja istom. Uvek, pa tako i danas je aktuelna tema sticanja prava svojine na stanu, kući odnosno na određenoj nepokretnosti. VANKNJIŽNA SVOJINA – POJAM Pre samog objašnjavanja pojma vanknjižne svojine, […]

Gradjenje na tudjem zemljištu

Gradjenje na tudjem zemljištu

Gradjenje na tudjem zemljištu predstavlja jedan od instituta stvarnog prava i jedan od originarnih načina sticanja prava svojine. Gradjenje na tudjem zemljištu kao originarni način sticanja prava svojine podrazumeva kada pravni sledbenik ne izvodi svoje pravo svojine iz prava prethodnika kao npr. po osnovu ugovora o kupoprodaji. To znači dolazi do stvaranja i zasnivanja novog […]

Zlostavljanje na radu

Elegant smart businesswoman in company office

Zlostavljanje na radu odnosno mobing je zabranjeno u bilo kom vidu kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja. Zlostavljanje na radu je regulisano i propisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu RS i taj zakon predstavlja lex specialis u pogledu mobinga. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je zlostavljanje na radu veoma stresan doživljaj za […]

Razvod braka

Couple is divorced who handed their engagement ring to the divorce documents

Naučno je dokazano da je i razvod braka veoma stresan dogadjaj za supružnike, a i za decu ukoliko su supružnici tokom trajanj braka dobili decu. Verujemo da je sklapanje braka izmedju supružnika jedan od najsrećnijih i najradosnijih trenutaka koji se dešavaju licima koji ulaze u bračnu zajednicu. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je razvod braka […]

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji je veoma emocionalno težak postupak za supružnike i za decu, ukoliko su supružnici u toku trajanja braka i dobili decu. Pre svega, u ovom tekstu, autor će se bazirati na razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji i na sve ono što je neophodno da znate u vezi sa […]

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci je ugovor kojim se jedna strana (hipotekarni dužnik) obavezuje da u korist druge strane (hipotekarnog poverioca) stavi na hipoteku nekretninu kao sredstvo obezbeđenja. Hipoteka omogućava hipotekarnom poveriocu da namiri svoja potraživanja iz prodaje hipotekovane nekretnine u slučaju da hipotekarni dužnik ne ispuni svoje obaveze u skladu sa ugovorom o hipoteci. Ugovor o […]

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života regulisan je Zakonom o nasleđivanju i definisan je članom 182-193 navedenog zakona. ŠTA JE UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA? Prvo ćemo definisati pojam ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu istog. Ugovor […]

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Autor ovog teksta će pokušati odgovoriti na niz pitanja koji se tiču instituta nasilja u porodici. Nažalost, nasilje u porodici se neretko dešava i veliki broj tih slučajeva se dešava u praksi, bez obzira na sve zakonom propisane mere za zaštitu od nasilja i bez obzira što nasilje u porodici predstavlja krivično delo propisano Krivičnim […]