Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji je veoma emocionalno težak postupak za supružnike i za decu, ukoliko su supružnici u toku trajanja braka i dobili decu.

Pre svega, u ovom tekstu, autor će se bazirati na razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji i na sve ono što je neophodno da znate u vezi sa tim.

Uzmimo u obzir situaciju da ste zaključili brak u R.Srbiji sa stranim državljaninom, a živeli ste u matičnoj zemlji vašeg supružnika.

Postavlja se više pitanja, a dva ključna su:

  1. Da li imate pravo da podnesete tužbu ili predlog za sporazumni razvod braka u R.Srbiji, tj. da li je srpski sud nadležan?

  2. Koje je pravo merodavno da se primeni da bi se ovaj brak razveo, ukoliko postoji nadležnost srpskog suda?

Odogovor na ova postavljena pitanja, možemo pronaći u Zakonu o rešavanju sukobu zakona sa propisima drugih zemalja.

Advokatska kancelarija Beograd smatra da je razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji veoma složen pravni posao, te je potrebno da konsultujete stručno lice u vezi sa tim.

NADLEŽNOST SUDA ZA RAZVOD BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM U SRBIJI

Nadležnost suda za razvod braka se uspostavlja ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi, a u vezi sa 61. Zakona o rešavanju sukobu zakona sa propisima drugih zemalja:

1) ako su oba bračna druga srpski državljani, bez obzira na to gde imaju prebivalište, ili

2) ako je tužilac srpski državljanin i ima prebivalište u Republici Srbiji, ili

3) ako su bračni drugovi imali svoje poslednje prebivalište u Republici Srbiji, a tužilac u vreme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Rep. Srbiji.

Ako je tuženi bračni drug srpski državljanin i ima prebivalište u Republici Srbiji, nadležnost suda Republike Srbije je isključiva.

Također, članom 62 navedenog zakona, propisano je da se nadležnost srpskog suda uspostavlja i:

Nadležnost sudaRepublike Srbije u slučaju razvoda braka ( ali i u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka) postoji i kad su bračni drugovi strani državljani koji su imali poslednje zajedničko prebivalište u Rep. Srbiji ili kad tužilac ima prebivalište u Republici Srbiji, ali samo ako u tim slučajevima tuženi pristaje da sudi sud Republike Srbije i ako je po propisima države čiji su državljani bračni drugovi dopuštena ta nadležnost.

U sporovima za razvod braka nadležnost suda Republike Srbije postoji i ako je tužilac srpski državljanin, a pravo države čiji bi sud bio nadležan ne predviđa ustanovu razvod (a) braka.

DVA NAČINA RAZVODA BRAKA U REPUBLICI SRBIJI

Postoje dva načina razvoda braka u pozitivnom pravu R.Srbije i regulisana su Porodičnim zakonom RS:

  1. Sporazumni razvod braka;

  2. Razvod braka po tužbi.

Ukoliko su se supružnici odlučili za sporazumni razvod braka, to znači da su morali postići sporazum i o vršenju roditeljskog prava (ukoliko ste tokom trajanja braka stekli zajedničku decu) s obzirom da je navedeni sporazum obavezno sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava, ali i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene tokom trajanja braka.

Neretko se supružnici odlučuju o sporazumu deobe zajedničke imovine pre ili nakon donošenja pravnosnažne presude o razvodu braka iz razloga što žele što pre da formalno završe sam proces razvod (a) braka.

Drugi način razvoda je po tužbi i to je nešto duži proces do prvostepene presude i pravnsnažne presude iz razloga što je verovatno da se supružnici ne mogu dogovoriti oko ključnih stvari i iz tog razloga jedan od njih podnosi tužbu stvarno i mesno nadležnom sudu. (Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji)

U skladu sa Porodičnim zakonom RS tužba se podnosi u onim slučajevima kada su odnosi izmedju supružnika ozbiljno i trajno poremećeni ili ukoliko se objektivno ne može ostvariti zajednica života.

SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA RAZVOD BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM U SRBIJI

Ako tužbu u bračnom sporu podnosite preko punomoćnika, punomoćje mora biti overeno od strane javnog beležnika-notara i izdato samo u svrhu zastupanja u bračnom sporu po tužbi za razvod braka.

Treba da znate, da je u prvom stepenu po tužbi za razvod braka nadležan je osnovni sud, dok nadležni apelacioni sud odlučuje u postupku po pravnom leku odnosno po žalbi.

***Napomena: U bračnom sporu ne može se izreći presuda zbog propuštanja niti presuda na osnovu odrcanja ili priznanja i stranke ne mogu zaključiti sudsko poravnanje, kao u drugim parničnim postupcima.

 Advokat za razvod braka Beograd smatra da su ovo stresni dogadjaji za svakog supružnika, te u vezi sa tim predlaže da pre samog pokretanja postupka, razmislite još jednom o svemu.

MERODAVNO PRAVO ZA RAZVOD BRAKA

Članom 35 Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, propisano je čije je pravo merodavno za razvod braka:

1. Za razvod braka merodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna druga u vreme podnošenja tužbe.

2. Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vreme podnošenja tužbe, za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani.

Ako se brak ne bi mogao razvesti po pravu određenom u tački 2., za razvod braka merodavno je pravo Republike Srbije ako je jedan od bračnih drugova imao u vreme podnošenja tužbe prebivalište u Republici Srbiji.

Ako je jedan od bračnih drugova srpski državljanin koji nema prebivalište u Republici Srbiji, a brak se ne bi mogao razvesti po pravu određenom u tački 2., za razvod braka merodavno je pravo Republike Srbije. (Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji)

Pročitajte ukoliko vas zanima o Alimentaciji i Regulisanje imovine i imovinskih odnosa supružnika putem bračnog ugovora na navedenim linkovima.

Advokat Beograd je detaljno obrađivao temu Nasilje u porodici i ukoliko imate problema u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, pročitajte da li se to odnosi na Vas i kako da se najbolje zaštitite.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

3 odgovora

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a