Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci je ugovor kojim se jedna strana (hipotekarni dužnik) obavezuje da u korist druge strane (hipotekarnog poverioca) stavi na hipoteku nekretninu kao sredstvo obezbeđenja. Hipoteka omogućava hipotekarnom poveriocu da namiri svoja potraživanja iz prodaje hipotekovane nekretnine u slučaju da hipotekarni dužnik ne ispuni svoje obaveze u skladu sa ugovorom o hipoteci. Ugovor o […]

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života regulisan je Zakonom o nasleđivanju i definisan je članom 182-193 navedenog zakona. ŠTA JE UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA? Prvo ćemo definisati pojam ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu istog. Ugovor […]

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Autor ovog teksta će pokušati odgovoriti na niz pitanja koji se tiču instituta nasilja u porodici. Nažalost, nasilje u porodici se neretko dešava i veliki broj tih slučajeva se dešava u praksi, bez obzira na sve zakonom propisane mere za zaštitu od nasilja i bez obzira što nasilje u porodici predstavlja krivično delo propisano Krivičnim […]

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

Autor ovog teksta će vam približiti da li imate pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima to ostvarujete. Pravo na porodičnu penziju regulisano je Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju RS (član 27-član 36). Jedno od najčešćih pitanja koji se postavljaju jeste: DA LI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU IMAJU BRAČNI I VANBRAČNI PARTNERI (SUPRUŽNICI)? Odgovor […]

Razbaštinjenje nužnih naslednika

Razbaštinjenje nužnih naslednika

RAZBAŠTINJENJE NUŽNIH NASLEDNIKA Isključenje odnosno razbaštinjenje nužnih naslednika predstavlja institut naslednog prava i definisan je Zakonom o nasledjivanju Republike Srbije ( član 61 – član 65)c Pre nego što nastavimo dalje o institutu razbaštinjenje nužnih naslednika, kratak osvrt na to ko predstavlja nužne naslednike: Nužni naslednici su deca preminulog i njihovi potomci, usvojenici i njihovi […]

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine

Pravo svojine je najšire u granicama zakonu i nosilac prava svojine ima pravo držanja, raspolaganja i korišćenja tom stvari, koje se može isticati prema svim trećim licima. Pravo svojine je apsolutno i ograničeno samo u zakonom tačno određenim slučajevima i pod određenim uslovima. Pravo susvojine jeste kada više lica imaju pravo susvojine na nepodeljenoj stvari, […]

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja vrstu poreske olakšice odnosno poreskog oslobođenja, koje je propisano članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost i koje je još bliže uređeno podzakonskim aktom, tj. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, članovima 276-278. Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja značajno oslobođenje od troškova koje mladi ljud koji nisu […]

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je veoma čest ugovor u praksi koje zaključuju lica koja imaju nameru (animus donandi) da nekom licu poklone u svojinu određene stvari ili prava, a to većinom zaključuju roditelji sa decom kojim žele da izraze jedan vid zahvalnosti za njihov odnos prema njima kao roditeljima. Advokat Beograd će obraditi pojam ugovora o […]

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Deoba zajedničke imovine

Pre nego što se autor ovog teksta upusti u stručno obrazlaganje instituta deoba zajedničke imovine , advokat Beograd će vas upoznati sa činjenicom da su sporovi oko imovine u našoj sudskoj praksi jedni od najdugotrajnijih i da do prvostepene presude neretko prođe i pet godina, nekada i duže, a do pravnosnažnosti presude u navedenim sporovima […]

Porez na dohodak građana

Porez na dohodak građana

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Poreska uprava RS (porez na dohodak građana) je dana 16.12.2022. godine donela privremena rešenja kojim je utvrdila poreze na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to retroaktivno za 2017. godinu. Porez na dohodak gradjana […]

POVREDA PRAVA NA NUŽNI DEO

Nužni deo i povreda prava na nužni deo

U ovoj objavi autor ovog teksta će za Vas odogovoriti na niz pitanja koji se tiču nužnih naslednika, obima nužnog naslednog dela zakonskih naslednika, pitanja koja se tiču povreda prava na nužni deo itd. Autor ovog teksta će pokušati da vas uvede u značenje ovog instiut naslednog prava, objašnjavajući vam to kroz sledeći primer. “Zamislimo […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Davalac i primalac izdržavanja, prava i obaveze davaoca i primaoca izdržavanja, raskig ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor koji je regulisan Zakon o nasleđivanju RS i to od člana 194-205. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti prenese svojina tačno određenih stvari ili […]