Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Deoba zajedničke imovine

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Pre nego što se autor ovog teksta upusti u stručno obrazlaganje instituta deoba zajedničke imovine , advokat Beograd će vas upoznati sa činjenicom da su sporovi oko imovine u našoj sudskoj praksi jedni od najdugotrajnijih i da do prvostepene presude neretko prođe i pet godina, nekada i duže, a do pravnosnažnosti presude u navedenim sporovima i prodje čak i do osam godina.

Bez obzira na navedeno u prethodnom, advokat u Beogradu Vam predlaže da se uvek posavetujete sa advokatom pre bilo kakve odluke, te da nakon toga donesete odluku oko toga da se, što je bolje moguće, zaštite Vaša prava i materijalno-finansijski interesi pred nadležnim sudom.

Deoba imovine u braku i u vanbračnoj zajednici definisana je Porodičnim zakonom od čl. 177.

Pre samog obrazlaganja navedenog instituta, advokat iz Beograda će vam objasniti koje vrste imovine postoje, koje kje osnovna distinkcija između tih vrsta, a potom će obraditi i institut deobe imovine strečene u braku i u vabračnoj zajednici. 

IMOVINA I VRSTA IMOVINE ‚BRAČNIH I VANBRAČNIH SUPRUŽNIKA

Pretpostavlja se da ste čuli, ako niste znali, da su u našem zakonodavstvu izjednačeni bračni i vanbračni supružnici (kada se tiče imovine, ne i nasleđivanja) u skladu sa uslovima propisanim Porodičnim zakonom RS.

Postoje dve vrste imovine, to su POSEBNA I ZAJEDNIČKA IMOVINA bračnih odnosno vanbračnih supružnika.

POSEBNU IMOVINU predstavlja onu imovinu koju je bračni odnosno vabračni supružnik stekao PRE sklapanja braka/vanbračne zajednice, odnosno imovina koju je stekao U TOKU trajanja braka odnosno vabračne zajednice i to deobom zajedničke imovine, nasleđem, poklonom ili nekim drugim pravnim poslom koji isključivo predstavlja njegovu posebnu imovinu.

***Napomena: Svaki supružnik samostalno raspolaže i upravlja svojom posebnom imovine, bez saglasnosti drugog surpužnika.

ZAJEDNIČKU IMOVINU predstavlja imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja bračne odnosno vanbračne zajednice.

***Napomena: Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolagaju zajednički i sporazumno.

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE

Deobom zajedničke imovine podrazumeva se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Prilikom podele zajedničke imovine putem sporazuma o deobi zajedničke imovine, ta imovina predstavlja posebnu imovinu i ulazi u isključivu svojinu tog supružnika.

VRSTE DEOBE ZAJEDNIČKE IMOVINE

  1. SPORAZUMNA i

  2. SUDSKA DEOBA

Sporazumna deobom bračni odnosno vabračni supružnici mogu potpisati u toku trajanja braka odnosno vanbračne zajednice ili nakon njegovog prestanka i potpisuje se u formi javnobeležničke potvrđene (solemnizovane) isprave i takva imovina ulazi u isključivu svojinu tih lica.

Morate znati da zakon pretpostavlja da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, što samim tim podrazumeva da je ta prepostavka oboriva, ukoliko supružnik tužbom zatraži sudsku deobu zajedničke imovine stečene radom u braku po osnovu toga što je znatno više doprineo stvaranju navedene imovine i samim tim smatra da njegov udeo u toj imovini mora biti daleko veći od 1/2.

Veći udeo supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci u skladu sa Porodičnim zakonom RS.

Ukoliko nema sporazuma i dogovora između supružnika za sporazumnu deobu zajedničke imovine stečene radom u toku trajanja braka, imate pravo na podnoženje tužbe i na sudsku deobu i da u postupku pred nadležnim sudom dokazujete da je Vaš udeo daleko veći od polovine i da se na tim nekretninama upišete kao suvlasnik u većem obimu od 1/2 idealnog dela ili da vam suprotna strana isplati iznos koji je utvrđen od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ukoliko želite, uvek možete kontaktirati  advokata u Beogradu oko navedenog instuta koji se obrađuje u ovoj objavi, jer sporovi oko imovine su jedni od najsloženijih i najdugotrajnijih u našoj sudskoj praksi.

VREME DEOBE ZAJEDNIČKE IMOVINE

Svaki bračni odnosno vanvračni supružnik može tražiti podelu zajedničke imovine osim u nevreme(kada bi drugome na taj način naneli štetu) dakle za vreme trajanja braka i nakon njegovog prestanka.

Autor ovog teksta će za vas na kratko napraviti i distinkciju između ZAJEDNIČKE IMOVINE I SUVLASNIŠTVA ODNOSNO SUSVOJINE na određenoj nepokretnosti.

U zakonodavstvu RS razlike između zajedničke imovine i susvojine su ogrome, pre svega kada se tiče raspolaganje imovinom.

Npr. Stan koji je u zajedničkoj imovni stečenoj u toku trajanja braka je moguće prodati samo u uz pismenu suglasnost supružnika odnosno vanbračnog partera, ukoliko je takva imovina stečena radom u toku trajanja braka, dok svaki SUVLASNIK u susvojini ima pravo raspolaganja i upravljanja bez saglasnosti drugog suvlasnika OSIM PRAVA PREČE KUPOVINE.

PRAVO PREČE KUPOVINE podrazumeva da je suvlasnik na jednoj nepokretnosti dužan da ponudi pismenim putem drugom suvlasniku sa najvećim suvlasničkim udelom svoj deo prilikom prodaje istog i ukoliko to lice odbije, onda imate godinu dana rok da prodate svoj deo trećem licu pod uslovima koji mogu biti povoljniji od onih uslova koje ste ponudili trećem licu.

Sva pitanja i eventualne nedoumice koje imate u vezi sa zajedničkom imovinom, deobom zajedničke imovine ili susvojinom, možete postaviti advokatu iz Beograda.

ODGOVORNOST ZA SOPSTVENE I ZA ZAJEDNIČKE OBAVEZE

Za sopstvene obaveze preuzete pre ili nakon sklapanja braka odgovara supružnik odnosno vanbračni partner svojom posebnom imovinom kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini u skladu sa članom 186 Porodičnog zakona RS

Za zajedničke obaveze radi pomirenja zajedničkog života u braku odgovaraju solidarno supružnici odnosno vanbračni partneri svojom posebnom i zajedničkom imovinom.

***Solidarna odgovornost predstavlja takvu vrstu odgovornosti kod koje svaki od supružnika odgovara za celokupnu štetu bez obzira na svoj udeo u nastaloj šteti.

ROK ZA DEOBU IMOVINE STEČENE U BRAKU I U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI

Bitno je napomenuti da pravo na deobu imovine stečene u braku i u vanbračnoj zajednici ne zastareva , pa se tako deoba imovine može tražiti i više godina nakon pravnosnažnog razvoda ili nakon prestanka postojanja faktičke bračne odnosno vanbračne zajednice.

Jedino ograničenje predstavlja da se deoba ne može tražiti u nevreme, kako je to autor tekst već i naveo.

Sve o sporazumnom razvodu braka i razvodu braka po tužbi, pročitajte na sledećem linku.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a