Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Testament

Testament

UVODNE NAPOMENE Testament je jedan od najvažnijih instituta naslednog prava. Najvažnije je da znate da se može naslediti na osnovu testamenta i na osnovu zakona (tzv.intestatsko nasleđivanje), tj.postoje zakonski i testamentalni naslednici. Do zakonskog nasledjivanja dolazi uvek ukoliko nema ostavilac nije sačinio testament odnosno to je supsidijernog karaktera. Sam institut testamenta datira još iz Rimskog prava, […]

Ostavinski postupak

Ostavinski postupak

Postupak za raspravljanje zaostavštine, tj. u narodu poznatiji kao ostavinski postupak regulisan je odredbama Zakona o vanparnicnom postupku . U ostavinskom postupku utvrdjuje se ko su naslednici umrlog, koja imovina čini zaostavštinu ostavioca i koja prava pripadaju naslednicima, legatarima i drugim licima. POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA -Mesna nadležnost suda- Mesno je nadležan za ostavinski postupak onaj […]

Privremeni boravak stranaca u srbiji-temporary residence permit serbia

A young female traveler is looking at a map on the train platform.

U zadnjih par meseci svedoci smo oružanog sukoba koji se dešava u jugoistočnoj Evropi, tačnije u Ukrajini, koji je na doveo do velike imigracije stanovništva kako iz Ukrajine, tako i iz Rusije i njima drugih susedskih zemalja u Republiku Srbiju. Boravak stranaca u Srbiji, kao i privremeni boravak stranaca u Srbiji – temporary residence permit […]

Nužna odbrana i stravično ubistvo na Cetinju

Zadnjih par dana svi smo svedoci užasne i nezapamćene tragedije koja se dogodila na prostoru države Crne Gore, tačnije u gradu Cetinju. Kao što svi znate, tamo se desio monstruozan zločin, u kome je poginulo 10 osoba, među kojima je bilo i male dece, a 6 osoba je povređeno, neki od njih teško, nažalost, a […]

Prava okrivljenog u krivičnom postupku

Prevashodno je bitno istaći činjenicu da se u skladu sa načelom pretpostavke nevinosti svako smatra nevinim, dok se drugačije ne dokaže, tj. dok se krivica lica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Takođe, važno je i napomenuti u krivičnom postupku, da ZKP RS ( Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije ) poznaje više termina kojima se […]