Deoba nepokretnosti

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti i vrste deobe nepokretnosti će biti u fokusu autora u ovom tekstu. Svedoci smo da u velikom broju slučajeva u Republici Srbiji na nepokretnostima (stanu, kući, poslovnom prostoru, parceli, garaži…) postoji pravo susvojine u određenom idealnom obimu udela (procenti, razlomci, decimale..)

IDEALNI DEO VS REALNI DEO NEPOKRETNOSTI

Idealni deo susvojine na određenoj nepokretnosti podrazumeva da lice kao suvlasnik ima pravo susvojine na fizički nepodeljenoj nepokretnosti, što znači da vaš suvlasnički udeo od npr. 1/3 na određenoj nepokretnosti nije konkretno određen, imate pravo susvojine u tom obimu na celoj nepokretnosti.

U slučaju da imate susvojinu u određenom idealnom obimu udelu na nekoj nepokretnosti, imate pravo da tražite da se izvrši deoba nepokretnosti i da opredelite vaš realni deo u stvarnosti.

Realni deo susvojine jesta kada je recimo vaš suvlasnički udeo od 1/3 realno i određen, tj. ukoliko imate pravo susvojine na određenom stanu sa druga dva lica i svako od vas ima po 1/3, vaš realni deo bi podrazumevao da imate pravo susvojine na tačno određenoj prostoriji u tom stanu, što nije moguće u ovom slučaju, s obzirom na to da je neophodno da je moguće da se formira zasebna celina, a ako to nije moguće sa određenoj nepokretnosti, onda bi došlo do civilne deobe nepokretnosti, a ne fizičke deobe.

Ukoliko niste sigurni šta je deoba nepokretnosti ili niste sigurni kako se sprovodi , Advokatska kancelarija Beograd savetuje da pročitate ovaj stručni tekst u vezi sa tim.

ZAKONSKA REGULATIVA – DEOBA NEPOKRETNOSTI

Deoba nepokretnosti kako je i najpoznatija u svakodnevnom govoru ili deoba zajedničkih stvari ili imovine odnosno razvrgnuće suvlasničke zajednice regulisano je Zakonom o vanparničnom postupku RS i tu u članovima 148-154 navedenog zakona.

Pored toga što je moguće da se postupak sudske deoba nepokretnosti pokrene u svako doba od strane bilo kog suvlasnika odnosno zajedničara, tu je i mogućnost za sporazumnu deobu odnosno potpisivanje sporazuma o fizičkoj deobi nepokretnosti ukoliko je ista moguća i ukoliko postoji dogovor između suvlasnika odnosno zajedničara.

SUDSKA I SPORAZUMNA DEOBA NEPOKRETNOSTI

Pokreće se na osnovu predloga svakog od suvlasnika odnosno zajedničara ukoliko ne postoji mogućnost za dogovor između svih suvlasnika na nepodeljenoj stvari odnosno nepokretnosti.

Predlog mora obuhvatiti sve zajedničare i mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara, o zajedničarima, kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo.

Za nepokretnosti, moraju se navesti sledeći podaci: zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine, pravu službenosti i drugim stvarnim pravima.

Nadležnost suda (mesna i stvarna): Predlog za deobu se podnosi OSNOVNOM sudu u mestu gde se ta stvar nalazi, a ukoliko se zajedničke stvari ili imovina nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.

Kada će vas vanparnični sud (vanparnično veće) uputiti na parnični postupak?

Bićete upućeni u par slučajeva na parnicu, da rešavate sledeće sporne stvari?

 • Ako vanparnično veće utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe ili pravo na imovinu;

 • Ako vanparnično veće utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na udeo u zajedničkim stvarima odnosno imovini;

 • Ako vanparnično veće utvrdi da je među zajedničarima sporno koje stvari odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu.

U gore navedena tri slučaja, bićete upućeni da sva sporna prava koja eventualno proizilaze iz činjenica navedenih u predlogu za deoba nepokretnosti raspravite u parničnom postupku.

Vanparnično veće će prekinuti vanparnični postupak deobe nepokretnosti i ostaviće vam primeren rok za pokretanje parnice.

Ukoliko ne pokrenete parnicu u ostavljenom roku, smatraće se da je predlog za deoba nepokretnosti povučen.

Sud će po prijemu predloga, pozvati sve zajedničare i sva lica koja imaju neko stvarno pravo na predmetu deobe i eventualno druga lica po predlogu zajedničara i isto će biti navedeno u zapisniku.

Učesnici u toku postupka mogu da postignu poravnanje o uslovima i načinu deobe i ukoliko se to desi, vanparnično veće nadležnog suda će poravnanje uneti u zapisnik.

Ako učesnici u ovom postupku ne postignu sporazum o uslovima i načinu deobe nepokretnosti, sud će ih saslušati, izvesti sve potrebne dokaze, izvesti dokaz veštačenjem sudskog veštaka odgovarajuće struke (geodetske struke) pa će na osnovu izvedenih dokaza pravilnom primenom materijalnog prava doneti rešenje o deobi i načinu deobe zajedničke stvari ili imovine, a nastojeći da zadovolji opravdane zahteve i interese zajedničara/suvlasnika.

Pri odlučivanju, sud će naročito uzeti u obzir posebne potrebe svakog od učesnika, odnosno zašto određen deo stvari ili imovine treba da pripadne u isključivu svojinu baš tom zajedničaru.

Između ostalog, rešenjem sud odlučuje i o troškovima postupka kao sporednoj stvari. Propisano je da se učesnici ovog postupka troškov, ali ako postoji znatna razlika u njihovom udelu u imovinskom pravu, o tome će odlučiti vanparnično odelenje suda u skladu sa tom razlikom.

Advokat Beograd proučavajući celokupnu dokumentaciju utvrđuje sve što je neophodno i relevatno da se deoba nepokretnosti sprovede na pravilan i efikasan način.

CIVILNA DEOBA NEPOKRETNOSTI

Ukoliko fizička deoba nepokretnosti nije moguća iz razloga što ne svako od zajedničara odnosno suvlasnika ne bi mogao da dobije svoj funkcinalni i samostalni deo nepokretnosti ili ukoliko je moguća, ali uz znatno smanjenje vrednosti te stvari, sud bi doneo odluku o civilnoj deobi nepokretnosti odnosno o prodaji navedene stvari javnom prodajom u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju RS.

Advokat za imovinsko pravo Beograd smatra da deoba nepokretnosti može da bude veoma složen i iscsrpan pravni posao i shodno tome predlaže da konsultujete stručno lice.

FIZIČKA - DEOBA NEPOKRETNOSTI – PRIMER PREDLOGA

PREDLOG ZA DEOBU NEPOKRETNOSTI (FIZIČKA DEOBA)

 

OSNOVNI SUD U _______________

PREDLAGAČ: _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

PROTIVNIK PREDLAGAČA: _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

Radi: deobe nepokretnosti

PREDLOG ZA DEOBU NEPOKRETNOSTI (FIZIČKA DEOBA)

Rešenjem o nasleđivanju Osnovnog suda u _______________, O. br. _____/_____ od __________ učesnici su oglašeni za naslednike sa jednakim udelima na zaostavštini sada pok. _________ koja se sastoji od nepokretnosti (označiti nepokretnost sa potpunim podacima iz javnih knjiga).

DOKAZ: Rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u _______________, O. br. _____/_____ od __________, list nepokretnosti br. _______________ za KO _______________.

Fizička deoba navedenih nepokretnosti je moguća.

Predlagač je u mirnom postupku predložio da se deoba izvrši tako što bi predlagaču pripalo: _______________ (navesti nepokretnosti i delove suvlasničke nepokretnosti koje bi pripale ovom učesniku) a protivniku predlagača: _______________ (navesti nepokretnosti i delove suvlasničke nepokretnosti koje bi pripale ovom učesniku) i smatra da je ovakav način deobe pravičan jer zadovoljava interese oba učesnika.

DOKAZ: veštačenje na okolnost načina deobe putem veštaka odgovarajuće struke.

Međutim, protivnik predlagača nije prihvatio ovakav predlog, a da sâm o načinu deobe nema konkretan predlog.

Kako učesnici nisu mogli u mirnom postupku da izvrše deobu, predlagač predlaže sudu da po sprovedenom postupku donese

R E Š E NJ E

1. VRŠI SE DEOBA suvlasničke nepokretnosti predlagača i protivnika predlagača, na taj način što predlagaču pripada u deo i svojinu: _______________ (navesti nepokretnosti i delove suvlasničke nepokretnosti koje bi pripale ovom učesniku), a protivniku predlagača:______________________________ (navesti nepokretnosti i delove suvlasničke nepokretnosti koje bi pripale ovom učesniku), sa pravom uknjižbe prava svojine učesnika na podeljenim delovima u javnim knjigama.

2. Obavezuje se protivnik predlagača da predlagaču nadoknadi troškove vanparničnog postupka.

U _______________ dana __________ godine

 

PREDLAGAČ

 

 

_______________

TROŠKOVNIK:

 • sastav predloga po advokatu: __________ dinara
  – taksa na predlog: __________ dinara

Advokatska kancelarija vas poziva da pročitate sve što je vezano za institut GRADJENJE NA TUDJEM ZEMLJIŠTU i za institut VANKNJIŽNA SVOJINA.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Jedan odgovor

 1. Postovani gospodine Radojevicu

  Imao bih jedno pitanje za Vas a odnosi se na imovinsko pravnu oblast.

  Naime pokrenut je razvod braka tuzbom i supruga u protivtuzbi za razvod braka insistira da se ukljuzi na 1/2 stana koji je kupljen tokom trajanja bracne zajednice.
  Moje pitanje je da li za tako nesto ima pravnog osnova, buduci da sam u kupovinu stana ulozio i deo posebne imovine koju sam dobio od pokojne tetke koja je prodala svoj stan i deo novca od prodaje dala meni?
  Da li je zakonom predvidjeno da se u brakorazvodnoj parnici deli imovina ili se podela imovine vrsi u vansudskom poravnanju?
  Takodje pod pretpostavkom da se supruga uknjizi na 1/2 stana da li i na koji nacin ja mogu da pokrenem fizicku deobu stana? Dodatno supruga je sudskom odlukom iseljena iz stana zbog porodicnog nasilja i ja jednostavno ne zelim da sa njom delim stambeni prostor.

  Hvala Vam unapred na odgovoru

  Srdacan pozdrav

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a