SerbianEnglishGermanRussian
SerbianEnglishGermanRussian

BLog

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Ugovor o hipoteci
Vesti iz advokature

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci je ugovor kojim se jedna strana (hipotekarni dužnik) obavezuje da u korist druge strane (hipotekarnog poverioca) stavi na hipoteku nekretninu kao sredstvo

više
Nasilje u porodici
Vesti iz advokature

Nasilje u porodici

Autor ovog teksta će pokušati odgovoriti na niz pitanja koji se tiču instituta nasilja u porodici. Nažalost, nasilje u porodici se neretko dešava i veliki

više
Pravo na porodičnu penziju
Vesti iz advokature

Pravo na porodičnu penziju

Autor ovog teksta će vam približiti da li imate pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima to ostvarujete. Pravo na porodičnu penziju regulisano je

više
Razbaštinjenje nužnih naslednika
Vesti iz advokature

Razbaštinjenje nužnih naslednika

RAZBAŠTINJENJE NUŽNIH NASLEDNIKA Isključenje odnosno razbaštinjenje nužnih naslednika predstavlja institut naslednog prava i definisan je Zakonom o nasledjivanju Republike Srbije ( član 61 – član

više
Pravo preče kupovine
Vesti iz advokature

Pravo preče kupovine

Pravo svojine je najšire u granicama zakonu i nosilac prava svojine ima pravo držanja, raspolaganja i korišćenja tom stvari, koje se može isticati prema svim

više
Povrat PDV-a kupcu prvog stana
Vesti iz advokature

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja vrstu poreske olakšice odnosno poreskog oslobođenja, koje je propisano članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost i koje

više
Ugovor o poklonu
Vesti iz advokature

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je veoma čest ugovor u praksi koje zaključuju lica koja imaju nameru (animus donandi) da nekom licu poklone u svojinu određene stvari

više
Porez na dohodak građana
Vesti iz advokature

Porez na dohodak građana

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Poreska uprava RS (porez na dohodak građana) je dana 16.12.2022. godine donela privremena rešenja kojim je utvrdila poreze na prihode po

više