DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Deoba zajedničke imovine

Pre nego što se autor ovog teksta upusti u stručno obrazlaganje instituta deoba zajedničke imovine , advokat Beograd će vas upoznati sa činjenicom da su sporovi oko imovine u našoj sudskoj praksi jedni od najdugotrajnijih i da do prvostepene presude neretko prođe i pet godina, nekada i duže, a do pravnosnažnosti presude u navedenim sporovima […]

Porez na dohodak građana

Porez na dohodak građana

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Poreska uprava RS (porez na dohodak građana) je dana 16.12.2022. godine donela privremena rešenja kojim je utvrdila poreze na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to retroaktivno za 2017. godinu. Porez na dohodak gradjana […]

POVREDA PRAVA NA NUŽNI DEO

Nužni deo i povreda prava na nužni deo

U ovoj objavi autor ovog teksta će za Vas odogovoriti na niz pitanja koji se tiču nužnih naslednika, obima nužnog naslednog dela zakonskih naslednika, pitanja koja se tiču povreda prava na nužni deo itd. Autor ovog teksta će pokušati da vas uvede u značenje ovog instiut naslednog prava, objašnjavajući vam to kroz sledeći primer. “Zamislimo […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Davalac i primalac izdržavanja, prava i obaveze davaoca i primaoca izdržavanja, raskig ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor koji je regulisan Zakon o nasleđivanju RS i to od člana 194-205. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti prenese svojina tačno određenih stvari ili […]

Testament

Testament

UVODNE NAPOMENE Testament je jedan od najvažnijih instituta naslednog prava. Najvažnije je da znate da se može naslediti na osnovu testamenta i na osnovu zakona (tzv.intestatsko nasleđivanje), tj.postoje zakonski i testamentalni naslednici. Do zakonskog nasledjivanja dolazi uvek ukoliko nema ostavilac nije sačinio testament odnosno to je supsidijernog karaktera. Sam institut testamenta datira još iz Rimskog prava, […]

Ostavinski postupak

Ostavinski postupak

Postupak za raspravljanje zaostavštine, tj. u narodu poznatiji kao ostavinski postupak regulisan je odredbama Zakona o vanparnicnom postupku . U ostavinskom postupku utvrdjuje se ko su naslednici umrlog, koja imovina čini zaostavštinu ostavioca i koja prava pripadaju naslednicima, legatarima i drugim licima. POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA -Mesna nadležnost suda- Mesno je nadležan za ostavinski postupak onaj […]

Privremeni boravak stranaca u srbiji-temporary residence permit serbia

A young female traveler is looking at a map on the train platform.

U zadnjih par meseci svedoci smo oružanog sukoba koji se dešava u jugoistočnoj Evropi, tačnije u Ukrajini, koji je na doveo do velike imigracije stanovništva kako iz Ukrajine, tako i iz Rusije i njima drugih susedskih zemalja u Republiku Srbiju. Boravak stranaca u Srbiji, kao i privremeni boravak stranaca u Srbiji – temporary residence permit […]

Nužna odbrana i stravično ubistvo na Cetinju

Zadnjih par dana svi smo svedoci užasne i nezapamćene tragedije koja se dogodila na prostoru države Crne Gore, tačnije u gradu Cetinju. Kao što svi znate, tamo se desio monstruozan zločin, u kome je poginulo 10 osoba, među kojima je bilo i male dece, a 6 osoba je povređeno, neki od njih teško, nažalost, a […]

Prava okrivljenog u krivičnom postupku

Prevashodno je bitno istaći činjenicu da se u skladu sa načelom pretpostavke nevinosti svako smatra nevinim, dok se drugačije ne dokaže, tj. dok se krivica lica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Takođe, važno je i napomenuti u krivičnom postupku, da ZKP RS ( Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije ) poznaje više termina kojima se […]